Steeds meer geweld tegen kinderen in gewapende conflicten

28 juni 2022

Tussen 2005 en 2020 hebben de Verenigde Naties meer dan 266.000 ernstige gevallen van geweld tegen kinderen vastgesteld, begaan door partijen in meer dan 30 conflictsituaties in Afrika, Azië, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika. Dat stelt UNICEF vandaag in een nieuw rapport. Het officiële cijfer is het topje van de ijsberg. Volgens UNICEF hebben er veel meer schendingen van kinderrechten plaatsgevonden, maar worden die vaak niet geregistreerd of geverifieerd vanwege onveiligheid, angst of schaamte. 

Een meisje in Jemen, bekijkt een folder over de gevaren van mijnen.

Een meisje in het Al Jufaina IDP Camp in regio Ma'rib, Jemen, bekijkt een folder over de gevaren van mijnen tijdens voorlichting op school. 

Een meisje in het Al Jufaina IDP Camp in regio Ma'rib, Jemen, bekijkt een folder over de gevaren van mijnen tijdens voorlichting op school. 

Schrikbarende cijfers

De cijfers zijn schrikbarend. Uit het rapport ‘25 years of children and armed conflict: Taking action to protect children in war’ blijkt dat in de onderzochte periode 2005-2020 meer dan 104.100 kinderen zijn gedood of verminkt in gewapende conflicten. Van meer dan 93.000 kinderen is geverifieerd dat zij zijn gerekruteerd en ingezet door conflictpartijen. Nog eens 25.700 kinderen zijn ontvoerd door strijdende partijen. Van minstens 14.200 kinderen is officieel vastgesteld dat zij het slachtoffer zijn geworden van verkrachting, gedwongen huwelijken, seksuele uitbuiting en andere ernstige vormen van seksueel geweld.

De Verenigde Naties hebben sinds 2005 ook meer dan 13.900 incidenten van aanvallen op scholen en ziekenhuizen geverifieerd en nog eens 14.900 incidenten waarin kinderen toegang tot humanitaire hulp werd geweigerd.

‘Dit rapport beschrijft in de meest grimmige bewoordingen het falen van de wereld om kinderen te beschermen tegen ernstige schendingen in gewapende conflicten’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Dit ernstige geweld verwoest het leven van kinderen, gezinnen en gemeenschappen, waardoor het nog moeilijker wordt om vrede, veiligheid en stabiliteit te herstellen en in stand te houden. We mogen geweld tegen kinderen niet accepteren als een onvermijdelijk resultaat van oorlog.’

Steeds meer schending van kinderrechten

Het aantal geverifieerde gevallen van geweld tegen kinderen in conflictsituaties is sinds 2005 geleidelijk toegenomen, van meer dan 20.000 in 2014 tot 26.425 in 2020. Tussen 2016 en 2020 waren wereldwijd iedere dag gemiddeld 71 ernstige schendingen. Het hoge aantal schendingen van de afgelopen jaren laten de dramatische impact zien die gewapende conflicten hebben op kinderen.

Het rapport stelt dat veel kinderen te maken krijgen met meer dan één schending van hun rechten. Zo gaat ontvoering vaak gepaard met rekrutering als kindsoldaat en seksueel geweld. Meisjes die door conflictpartijen worden ontvoerd, lopen een groot risico op verkrachting, seksuele uitbuiting en gedwongen huwelijken.

Het rapport stelt ook vast dat ernstig geweld tegen kinderen wordt begaan door alle gewapende partijen in conflicten. Kinderen met een armere achtergrond, vluchtelingen en inheemse kinderen lopen een verhoogd risico. Jongens krijgen het vaakst te maken met geweld in conflicten.

Explosieven

Tussen 2016 en 2020 vond het overgrote deel (82 procent) van al het geverifieerde geweld tegen kinderen plaats in slechts vijf gebieden: Afghanistan (30 procent), Israël en de staat Palestina (14 procent), Syrië (13 procent), Jemen (13 procent) en Somalië (9 procent).

Vooral het gebruik van explosieven in bevolkte gebieden is een grote bedreiging voor kinderen. Alleen al in 2020 waren explosieve wapens en explosieve oorlogsresten verantwoordelijk voor minstens 47 procent van alle kinderslachtoffers, waarbij meer dan 3.900 kinderen werden gedood of verminkt.

Geweld tegen kinderen is géén onvermijdelijk resultaat van oorlog

In het rapport wijst UNICEF erop dat staten en conflictpartijen hun verplichtingen op gebied van mensenrechten en humanitair recht moeten nakomen. Wij doen verschillende aanbevelingen om kinderen in conflictsituaties beter te beschermen, onder meer door betere zorg en hulpverlening en door in te zetten op monitoring en voorlichting.