Publicatie Jaarverslag UNICEF Nederland 2021

19 april 2022

Samen met onze collega’s, partners, vrijwilligers en donateurs van over de hele wereld heeft UNICEF wereldwijd in 2021 veel kinderen een beter bestaan kunnen bieden. In het jaarverslag van UNICEF Nederland leggen wij verantwoording af over de activiteiten die wij in Nederland in 2021 hebben uitgevoerd, de resultaten die wij boekten en welke impact ons werk had op de levens van kinderen in Nederland en wereldwijd.

Jaarverslag 2021

In 2021 zagen we de enorme, zorgelijke impact van corona op kinderen over de hele wereld. De kloof tussen arm en rijk nam toe en kwetsbare en gemarginaliseerde kinderen werden het hardst getroffen. Wereldwijd stond ons werk daarom in het teken van het indammen van het virus en de impact van corona op kinderen zo klein mogelijk houden. UNICEF Nederland droeg bij aan het verdelen en toedienen van coronavaccins in 92 lage- en middeninkomenslanden. Wereldwijd heeft UNICEF bijna 1 miljard vaccins verdeeld.

Daarnaast zorgden we ervoor dat onze hulp tijdens noodsituaties, ondanks alle uitdagingen, gewoon door kon gaan. Zo speelden we een grote rol in de humanitaire hulpverlening na de machtsovername in Afghanistan en konden we dankzij onze donateurs snel inspringen tijdens noodsituaties, zoals na de aardbeving in Haïti en na de brand in het Rohingy- vluchtelingenkamp in Bangladesh.

Een deel van de jaarlijkse opbrengsten besteden we aan het bieden van directe hulp aan kinderen in Nederland en in de Caribische delen van het Koninkrijk. Zo namen we hier in 2021 een duidelijkere publieke rol in als kinderrechtenexpert. Wij pleitten ervoor dat kinderen weer naar school konden en dat de vele zorgen van jongeren, bijvoorbeeld over mentale weerbaarheid, werden gehoord. Op Sint Maarten heeft UNICEF Nederland een compleet team opgericht, dat verschillende werkzaamheden uitvoert om de veiligheid van kinderen te verbeteren.

In ons jaarverslag vind je een uitgebreide toelichting over bovenstaande en meer activiteiten en resultaten. Ook vind je er een samenvatting van ons financieel resultaat en de meerjarenbegroting tot en met 2024.