UNICEF stuurt hulp naar door orkaan Rai getroffen gebieden op Filipijnen

21 december 2021

Nadat orkaan Rai vorige week enorme schade heeft aangericht op de Filipijnen, wordt nu duidelijk welke hulp er nodig is voor de kinderen en gezinnen in de getroffen gebieden. Op basis van de eerste inschattingen hebben ongeveer 845.000 kinderen dringend hulp nodig.

Un0568003

Er is onmiddellijk behoefte aan tal van zaken waaronder voedsel, water, medicijnen, kleding, kookgerei en slaapspullen. Daarnaast is er ook grote vraag naar tijdelijk onderdak en tenten.

Noodvoorraden staan klaar om verzonden te worden

UNICEF-medewerkers zijn ter plaatse en zorgen samen met de Filipijnse regering en partners voor de distributie van zaken zoals water, hygiënepakketten en voeding. Daarnaast buigt UNICEF zich ook over zaken zoals onderwijs en kinderbescherming. De noodvoorraden van UNICEF staan ​​klaar om verzonden te worden, zodat mensen veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen, hygiëne, voeding, onderwijs en kinderbescherming kunnen krijgen.

Ongeveer 845.000 kinderen hebben direct hulp nodig.

Ongeveer 845.000 kinderen hebben direct hulp nodig.

Ongeveer 845.000 kinderen hebben direct hulp nodig.

Van hygiënepakketten tot tenten

UNICEF stuurt ongeveer 2.000 hygiënepakketten voor gezinnen, 2000 pakketten met middelen voor waterzuivering, 2 grote waterreservoirs, 50 noodtoiletten en 25 tenten voor ziekenhuizen naar de getroffen gebieden. De hygiënepakketten bevatten items zoals wateremmers, zeep, tandpasta en maandverband.

Honger, kou en verdriet

‘Onze gedachten gaan naar de kinderen en hun families die zijn getroffen door de orkaan. Veel kinderen zullen de vakantie doorbrengen zonder dak boven hun hoofd, met honger, kou en verdriet. UNICEF werkt er samen met de regering en partners hard aan om deze kinderen in hun eerste behoeften te voorzien’, zegt UNICEF-vertegenwoordiger Oyunsaikhan Dendevnorov.

Kinderen op de Filippijnen ervaren de directe gevolgen van rampen ontstaan door klimaatverandering.

Kinderen op de Filippijnen ervaren de directe gevolgen van rampen ontstaan door klimaatverandering.

Kinderen op de Filippijnen ervaren de directe gevolgen van rampen ontstaan door klimaatverandering.

Klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis

UNICEF roept ook op om prioriteit te geven aan de behoeften van kinderen:

  • De pandemie heeft de situatie voor veel kwetsbare kinderen verergerd en noodsituaties zoals deze op de Filipijnen brengen het welzijn van kinderen verder in gevaar. Toegang tot levensreddende zorg en gezondheidszorg moet voor iedereen beschikbaar worden gemaakt.
  • De getroffen bevolking moet toegang krijgen tot voldoende water van goede kwaliteit.
  • Kinderen moeten worden gescreend op ondervoeding en ondervoede kinderen moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben. Geëvacueerde moeders die borstvoeding geven moeten toegang krijgen tot veilige ruimtes en voldoende voedsel.
  • Kinderbeschermingssystemen in getroffen gebieden moeten worden opgezet zodat geweld, uitbuiting, misbruik, verwaarlozing en andere schadelijke praktijken voorkomen kunnen worden en hierop gereageerd kan worden. Alleenreizende en gescheiden kinderen moeten worden geïdentificeerd en een zorgplan krijgen.
  • Onderwijs moet doorgaan in veilige leeromgevingen zodat ieder kind naar school kan gaan.
  • Klimaatverandering is een grote bedreiging voor het leven en de toekomst van kinderen en jongeren. De klimaatcrisis is een kinderrechtencrisis. Kinderen en jongeren op de Filippijnen behoren tot de meest kwetsbaren en ervargen de directe gevolgen van klimaatverandering. Hun stem moet worden gehoord en moet meegenomen worden in besluitvorming.