Kindvriendelijke opvang voor vluchtelingen- en migrantenkinderen in tijden van het coronavirus

19 maart 2020

Alle rechten van alle kinderen zijn gelijk. Ook in tijden van (corona)crisis. Ieder kind heeft recht op goede opvang. De Werkgroep Kind in azc heeft daarom aandacht gevraagd voor de vluchtelingen- en migrantenkinderen die zich nu melden in Ter Apel. Zij zijn in deze situatie extra kwetsbaar. Juist NU is het van groot belang deze kinderen te helpen, kindvriendelijke opvang te bieden en te garanderen dat zij toegang hebben tot medische zorg.

Kinderactiviteit in azc

De Werkgroep Kind in azc, waar UNICEF NL onderdeel van is, heeft een brief aan de staatssecretaris Broekers-Knol gestuurd. De werkgroep begrijpt dat in deze situatie moeilijke besluiten genomen moeten worden om mensen tegen het coronavirus te beschermen. Tegelijkertijd zijn deze kinderen extra kwetsbaar. Velen van hen hebben traumatische ervaringen opgedaan in hun land van herkomst en tijdens hun vlucht. Daarnaast zijn ze in onzekerheid over hun toekomst én lopen ze nu ook nog extra risico op gezondheidsproblemen door het coronavirus. Daarom is het juist NU van groot belang deze kinderen te helpen en roept de werkgroep op om kindvriendelijke opvang te bieden en te garanderen dat zij toegang hebben tot medische zorg.

De Werkgroep Kind in azc waardeert het feit dat er stappen worden gezet om alsnog noodopvang voor deze groep te vinden, maar is bezorgd over de snelheid waarmee dit gebeurt. Het is namelijk nog steeds onduidelijk of er een geschikte locatie beschikbaar is, en dit betekent dat gezinnen met kinderen op straat dreigen te belanden. Dit is in strijd met de EU opvangrichtlijn en het VN-Kinderrechtenverdrag.

De werkgroep is bereid mee te denken en met raad en daad bij te staan.