Onderzoek naar mentale weerbaarheid van jongeren

24 mei 2019

UNICEF Nederland heeft begin dit jaar het initiatief genomen voor een onderzoek naar het mentaal welzijn van jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Het UNICEF-onderzoek "Geluk onder Druk?" sluit mooi aan bij de vandaag gepubliceerde resultaten van een RIVM-onderzoek naar psychische problemen onder jongeren (12-25 jaar).

Schrift met potloden

Jongeren hebben het druk

Jongeren hebben het druk

De RIVM onderzoekers geven een overzicht van beschikbare cijfers over de mentale gezondheid van jongeren en schetsen de ervaringen van jongeren met stress. Tegelijkertijd geven de onderzoekers aan dat veel niet bekend is en meer onderzoek nodig is.  

Geluk onder druk?

UNICEF Nederland laat onderzoeken in welke mate jongeren last hebben van spanning of stress en op welke (positieve) manier jongeren zelf hiermee om weten te gaan. Dit onderzoek, met de titel "Geluk onder druk?" wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht en zal 18 maanden duren.

Jongeren betrokken bij het onderzoek

Vanaf het begin zijn jongeren actief betrokken bij het onderzoek. Ze denken mee over de opzet en uitvoering van het onderzoek. Immers de resultaten van dit onderzoek moet jongeren handvatten geven om met hun omgeving in gesprek te gaan over wat zij ervaren en hoe zij en hun omgeving daar het beste mee om kunnen gaan. 

In 2020 zullen de resultaten van het onderzoek Geluk onder druk? gepresenteerd worden.