Coronacrisis leidt wereldwijd tot grote terugval in vaccinaties van kinderen

15 juli 2021

Corona heeft wereldwijd gezorgd voor een dramatische terugval in het aantal kinderen dat gevaccineerd kon worden. In 2020 misten 23 miljoen kinderen belangrijke vaccinaties, 3,7 miljoen kinderen méér dan in 2019. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maken deze officiële cijfers bekend.   

Baby krijgt vaccinatie in nigeria

Reguliere vaccinatieprogramma’s in een groot deel van de wereld lijden ernstig onder de coronapandemie. De eerste officiële vaccinatiecijfers van UNICEF en de WHO sinds het uitbreken van corona, laten zien dat in een groot aantal landen vorig jaar minder kinderen werden gevaccineerd. Op veel plaatsen konden lopende vaccinatieprogramma’s niet goed uitgevoerd worden als gevolg van corona. Daardoor misten 23 miljoen kinderen hun vaccinaties, flink meer dan in 2019. 17 miljoen kinderen kregen het afgelopen jaar zelfs geen enkele vaccinatie, waardoor de toch al enorme ongelijkheid in toegang tot vaccins groeit. Veel van de geraakte kinderen leven in door conflicten getroffen gemeenschappen, afgelegen, of in sloppenwijken waar ze te maken hebben met beperkte toegang tot gezondheidszorg.

De meest recente vaccinatiecijfers van UNICEF en WHO laten voor het eerst zien wat de gevolgen zijn van corona voor de vaccinatieprogramma’s voor kinderen. De huidige cijfers duiden op een flinke terugval: het aantal kinderen dat werd gevaccineerd is terug op het niveau van twaalf jaar geleden. In alle regio’s in de wereld misten in 2020 meer baby’s hun essentiële eerste vaccinaties en meer opgroeiende kinderen hun latere vaccins.

UNICEF en de WHO waarschuwen voor de gevolgen. ‘We zetten, mede door de coronacrisis, wereldwijd nu een flinke stap terug bij het vaccineren van kinderen. Dat is een zorgelijke ontwikkeling’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Minder vaccineren betekent dat meer kinderen ziektes kunnen krijgen die voorkomen kunnen worden, zoals polio, mazelen en tetanus. Met het risico dat de ene gezondheidscrisis overgaat in een volgende.’

Verstoringen in de vaccinatieprogramma’s waren wijdverbreid in 2020, waarbij de Zuidoost-Aziatische en oostelijke mediterrane regio's het hardst werden getroffen. Deze verstoringen kwamen deels doordat gezondheidssystemen wereldwijd, vaak noodgedwongen, hun focus verlegden naar de bestrijding van corona. Klinieken in sommige landen sloten voor vaccinaties of waren moeilijker te bereiken door lockdowns en transportproblemen. Door deze beperktere toegang tot basisgezondheidszorg, nam het aantal kinderen dat hun allereerste vaccinaties moest missen in alle regio's toe. In vergelijking met 2019 misten 3,5 miljoen meer kinderen hun eerste dosis difterie-, tetanus- en kinkhoestvaccin (DTP-1), terwijl nog eens 3 miljoen kinderen meer dan in 2019 hun eerste dosis tegen mazelen misten.

‘Terwijl landen schreeuwen om corona-vaccins, hollen we achteruit met andere vaccinaties, waardoor kinderen het risico lopen op levensgevaarlijke ziektes die we kunnen voorkomen’, zegt Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. ‘Uitbraken van deze ziekten zijn een ramp voor de zorgstelsels in landen die ook al strijden tegen corona. Het is urgenter dan ooit om te investeren in vaccinaties voor kinderen en ervoor te zorgen dat elk kind wordt bereikt.’