UNICEF: 250 miljoen kinderen lopen verhoogd risico op corona door gewapende strijd

17 april 2020

Den Haag – Op dit moment leven wereldwijd 250 miljoen kinderen in conflictgebieden. ‘Voor deze kinderen is het noodzakelijk dat strijdende partijen hun wapens neerleggen, want ook in die gebieden moeten we de corona-pandemie het hoofd bieden. Toegang voor humanitaire hulpverleners is nu van levensbelang’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF.

Fatima helpt haar moeder om handen te wassen in Aden, Yemen

Fatima helpt haar moeder om handen te wassen in Aden, Yemen

Fatima helpt haar moeder om handen te wassen in Aden, Yemen

Bijna een maand na de oproep van de VN om de wapens neer te leggen, woeden er nog steeds gewelddadige conflicten in onder meer Syrië, Afghanistan, Burkina Faso, Libië, Mali, Oekraïne en Jemen. Strijdende partijen zijn niet in staat om corona te bestrijden, zolang ze nog met elkaar blijven vechten.

Voor de kinderen die leven in dit geweld, maakt een staakt-het-vuren het verschil tussen leven en dood. Het beschermt kinderen niet alleen tegen de dood, verminking of ontheemding. Maar het maakt ook een einde aan de aanvallen op gezondheidscentra, water- en sanitaire voorzieningen. Om de pandemie te stoppen moeten kwetsbare bevolkingsgroepen juist nu toegang krijgen tot deze essentiële voorzieningen.

Alle strijdende partijen moeten nu een staakt-het-vuren akkoord sluiten en deze respecteren. ‘Autoriteiten die controle hebben over de grondgebieden, moeten zo snel mogelijk toegang geven aan humanitaire hulpverleners om kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen tegen de verspreiding van het coronavirus’, zegt Laszlo. ‘En gewapende troepen moeten de levering van hulpgoederen aan mensen die deze zo hard nodig hebben, niet langer verhinderen. Alle burgers moeten zo snel mogelijk toegang krijgen tot de hulp die nu zo cruciaal is voor hun overleving en welzijn.’ Daarnaast roept UNICEF op om alle kinderen die in gevangenschap leven zo snel mogelijk vrij te laten.

Zolang dit niet gebeurt gaat de stille mars van het virus ook onder kwetsbare kinderen in conflictgebieden door. Een wereldwijd staakt-het-vuren moet plaatsmaken voor samenwerking en solidariteit in de strijd tegen corona. Dit verhoogt niet alleen de kans om de pandemie succesvol aan te pakken aanzienlijk. Het legt ook een basis voor een duurzame en blijvende vrede en geeft zo 250 miljoen kinderen in conflictgebieden zicht op een betere toekomst.