Onderzoek toont verbetering leefsituatie kinderen Haïti

10 januari 2013
10janhaitiuni121145

Bijna drie jaar na de aardbeving in Haïti tonen de voorlopige resultaten van een nationale enquête onder gezinnen in het land aanzienlijke vooruitgang voor kinderen. Vooral op de terreinen van onderwijs, voeding, gezondheidszorg en sanitaire voorzieningen gaat het sinds de vorige enquête (2005-2006) beter.

De enquête, het 'Demographic and Health Survey' (DHS), werd gehouden onder 13.350 huishoudens en schat de sociaaleconomische -,demografische - en gezondheidsindicatoren voor de gehele Haïtiaanse bevolking. De vorige enquête vond plaats tussen oktober 2005 en juni 2006.

Volgens de eerste resultaten van het DHS 2012 bezocht afgelopen jaar 77 procent van de Haïtiaanse kinderen in de leeftijd van 6 tot 11 jaar de lagere school. Ten tijde van de vorige enquête was dat aantal nog net geen 50%. Acute ondervoeding bij kinderen in de leeftijd van 6 tot 59 maanden is verminderd met de helft van 10% naar 5% en chronische ondervoeding is teruggebracht van 29% naar 22%.

Ook met het sterftecijfer onder kinderen onder de vijf jaar gaat het de goede kant op. Nieuwe cijfers tonen een dalende trend aan in de afgelopen vijftien jaar. Stierven in de periode 1997-2001 nog 112 kinderen onder de vijf jaar per 1000 levendgeborenen, in 2012 was dat aantal 88.

De toegang tot verbeterde waterbronnen bleef nationaal onveranderd op 65 procent, terwijl 82 procent van de - door de aardbeving - in kampen wonende, intern ontheemden wel toegang hadden tot deze watervoorzieningen. De toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen verdubbelde bijna van 14 procent in 2005-2006 naar 26 procent in 2012.

"Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de inspanningen van alle partners in Haïti de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de vooruitgang in veel sectoren. Het heeft de impact van de aardbeving in 2010, de uitbraak van cholera en andere rampen op de levens van de kinderen verlicht", aldus Edouard Beigbeder, vertegenwoordiger van het UNICEF kantoor in Haïti.