Oorlog in Oekraïne verergert ondervoeding kinderen in Midden-Oosten en Noord-Afrika

11 april 2022

De toch al kwetsbare voedingssituatie voor kinderen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika zal verder verslechteren nu de oorlog in Oekraïne voortduurt. Na 6 weken is de import van elementaire voedingsmiddelen als tarwe en zonnebloemolie gestagneerd en zijn de prijzen enorm gestegen. Dit zorgt voor voedseltekorten in de landen waar kinderen al vóór de oorlog in Oekraïne het risico liepen om ondervoed te raken.  

Bushra, 3 jaar oud, wordt door een zorgmedewerker onderzocht op tekenen van ondervoeding in Hadramaut, Jemen.

Bushra, 3 jaar oud, wordt door een zorgmedewerker onderzocht op tekenen van ondervoeding in Hadramaut, Jemen.

Bushra, 3 jaar oud, wordt door een zorgmedewerker onderzocht op tekenen van ondervoeding in Hadramaut, Jemen.

Als deze situatie aanhoudt zal dit ernstige gevolgen hebben voor kinderen in vooral Egypte, Libanon, Libië, Soedan, Syrië en Jemen. Al vóór de crisis in Oekraïne constateerde UNICEF dat de voedselsituatie in deze landen zorgwekkend is, mede door conflicten in de regio, economische crises en de sterke stijging van de wereldwijde voedselprijzen. ‘De verwachting is dat het aantal ondervoede kinderen in de regio drastisch zal toenemen’, waarschuwt Adele Khodr, regionaal directeur van UNICEF voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

De aanhoudende oorlog in Oekraïne verergert de invloed van twee lange jaren van de covidpandemie op de economie, werkgelegenheid en armoede in het Midden-Oosten en Noord-afrika. In de regio wordt meer dan 90 procent van al het voedsel geïmporteerd. Veel landen in de regio hebben te maken met ondervoeding bij kinderen, ook als gevolg van aanhoudende gewapende conflicten en humanitaire crises.

De cijfers zijn zorgwekkend:

  • In Syrië, Libanon, Soedan en Jemen hebben meer dan 9,1 miljoen kinderen onder de vijf jaar en in totaal bijna 13,8 miljoen kinderen en vrouwen voedingshulp nodig
  • Slechts 36 procent van de jonge kinderen in de regio krijgt de voeding die ze nodig hebben om op een gezonde manier te groeien en zich te ontwikkelen
  • In de regio is sprake van ondervoeding en grote tekorten aan micronutriënten. Gemiddeld heeft bijna een op de vijf kinderen een groeiachterstand

In de landen die het hardst worden getroffen door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, is de ondervoeding nog hoger. Zo is in Jemen 45 procent van de kinderen onvolgroeid en krijgt in Libanon 94 procent van de jonge kinderen onder vijf jaar niet de voeding die ze nodig hebben. In Syrië krijgt slechts één op de vier jonge kinderen de voeding die nodig is om gezond op te groeien.

UNICEF roept op om haast te maken met het verder voorkomen, vroegtijdig opsporen en behandelen van ondervoeding in de regio. Alleen zo kan een ondervoedingscrisis voor kinderen in het gebied worden voorkomen. UNICEF werkt hier samen met partnerorganisaties in de regio hard aan. Zo verstrekken we supplementen met noodzakelijke voedingsstoffen aan kinderen, wordt de groei van kinderen nauwlettend in de gaten gehouden, krijgen moeders ondersteuning bij borstvoeding en wordt gezorgd voor aanvullende voeding voor kinderen.