Goud dat mag glanzen

18 januari 2021

UNICEF Nederland is al drie jaar betrokken bij het goudconvenant. In het derde jaarverslag van ‘Verantwoord Goud’ staat beschreven wat er in die tijd bereikt is maar ook wat nog niet.

Een moeder werkt met haar kind op de rug in een goudmijn in Burkina Faso.

Een moeder werkt met haar kind op de rug in een goudmijn in Burkina Faso.

Een moeder werkt met haar kind op de rug in een goudmijn in Burkina Faso.

Wij zijn aangesloten bij het goudconvenant omdat wij willen bijdragen aan de bewustwording rond de negatieve aspecten die het gebruik van goud met zich meebrengt. Ook helpen we mee om de negatieve impact van de goudketen om te buigen naar positieve impact voor kinderen en hun leefomgeving.

Goudketen transparant maken bij bedrijven

UNICEF Nederland ondersteunt individuele bedrijven die hun goudketen transparant willen maken. Hiermee krijgen zij inzicht in de risico’s en kansen om de keten te verbeteren door de manier waarop zij hun inkopen regelen. Dit is belangrijk omdat ongeveer één miljoen kinderen direct betrokken zijn bij de goudwinning. Mijnbouw heeft vaak negatieve effecten op groei, gezondheid, veiligheid, onderwijs en toekomst van al die kinderen en nog eens honderdduizenden kinderen in omringende gebieden. UNICEF zet zich sinds jaar en dag in om kinderen de basisvoorzieningen te geven die nodig zijn voor ontwikkeling. De samenwerking met bedrijven is essentieel om structurele sociaaleconomische ongelijkheid weg te werken en kinderen betere toekomstkansen te bieden.

De focus van UNICEF komende jaren

Wij zullen in de komende periode – jaar 4 en 5 van het convenant – onze focus vooral richten op samenwerking met bedrijven via collectieve acties en projecten, om zo resultaten voor kinderen en hun leefomgeving te behalen. We richten ons op twee thema’s: de kleinschalige goud mijnbouw en goud recycling. Het gaat erom dat de condities en processen rond de kleinschalige mijnbouw en recycling van E-waste op zodanig niveau komt dat het, veilig, efficiënt en winstgevend zal kunnen plaatsvinden, ook in de goud producerende landen in Afrika. Denk bijvoorbeeld aan het formaliseren van de goudwinning en het verbeteren van de toegang tot kapitaal en verbeterde techniek.

Een gelijk speelveld voor alle industrieën

De samenwerking binnen de convenanten is onderdeel van UNICEF Nederlands bredere inspanning om te pleiten voor Nederlandse en EU-wetgeving die de zorgplicht voor mensenrechten in de keten verplicht zal maken voor alle bedrijven. Op die manier kan een gelijk speelveld voor alle industrieën gecreëerd worden. Daarnaast kunnen wij in onze samenwerking in de verschillende bedrijfssectoren daadwerkelijk zorgen voor structurele verbeteringen in de goud producerende landen als het gaat om kinderrechten, mensenrechten, milieu en economische vooruitgang.