Belang van het kind MOET voorop staan in asiel- en vreemdelingenbeleid

10 september 2018

Het is de hoogste tijd dat kinderen op de vlucht als kind gezien worden. Hun rechten en belangen moeten uitgangspunt zijn bij iedere beslissing die over hen genomen wordt.

Un043778 family

Debat over asiel- en vreemdelingenbeleid

Woensdag 12 september debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Harbers over het asiel- en vreemdelingenbeleid.

UNICEF pleit er al jaren voor dat er meer oog komt voor het belang van kinderen in de asielprocedure en –opvang. De recente gebeurtenissen rondom uitzettingen van kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven, maken het belang van dit punt maar al te duidelijk. 

Een kind is een kind. Ook een kind op de vlucht in Nederland.

Kinderpardon

Honderden kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in angst en grote onzekerheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen na vijf jaar in Nederland 'geworteld' zijn en uitzetting schadelijk is voor hun ontwikkeling. Wij vinden het de hoogste tijd voor een eerlijk kinderpardon.

Belang van het kind in vreemdelingenrecht

Artikel 3 van het VN Kinderrechtenverdrag zegt dat bij alle maatregelen die kinderen betreffen het belang van het kind voorop dient te staan. Juist In de asielprocedure, waarin kinderen vaak extra kwetsbaar zijn, moet vanaf het begin rekening gehouden worden met het belang van het kind. Dat voorkomt dat het welzijn van kinderen op latere momenten onder druk komt te staan. Bijvoorbeeld omdat ze terug moeten naar hun land van herkomst, terwijl dat in praktijk niet kan. Wanneer de ontwikkeling van kinderen in gevaar is, moeten zij een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Er ligt al geruime tijd een initiatief-wetsvoorstel bij de Tweede Kamer, om de belangen van het kind te verankeren in het vreemdelingenrecht. Dit wetsvoorstel moet nu met spoed behandeld worden.

Europese plannen

In de Europese Unie staat migratie ook op de agenda. Er liggen steeds concretere plannen op tafel om grip te krijgen op de aantallen vluchtelingen en migranten die naar Europa komen. Zo wordt er gesproken over het inrichten van opvangcentra aan de binnen- en buitengrenzen van Europa. UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de bescherming van de rechten van vluchtelingen- en migrantenkinderen in deze centra.