UNICEF: het conflict in Jemen kost ieder uur kinderlevens

19 juni 2019

Sanaa - De situatie van moeders en kinderen in Jemen is na vier jaar oorlog extreem verergerd. Vooral moeders en baby’s zijn erg kwetsbaar. Elke twee uur sterven één moeder en zes nieuwgeborenen. 1,1 miljoen zwangere of borstvoeding gevende vrouwen hebben behandeling nodig tegen ernstige acute ondervoeding. In totaal lijden 10 miljoen Jemenieten honger.

Een pasgeboren babytje in Jemen

Baby's geboren in Jemen lopen grote kans te overlijden

Baby's geboren in Jemen lopen grote kans te overlijden

Publieke diensten, waaronder levensreddende gezondheidszorg, staan op het punt van volledige instorting. Slechts 51 procent van de klinieken functioneren nog, en ook daar zijn grote tekorten in medicijnen, apparatuur en staff. De vraag naar reguliere gezondheidszorg wordt overschaduwd door de noodzaak te reageren op de cholera epidemie en de acute ondervoeding. Moeders en baby’s hebben daardoor nog minder toegang tot gezondheidszorg. De kans dat een vrouw overlijdt bij het bevallen is erdoor fors toegenomen: van vijf moeders die per dag overleden in 2013 tot twaalf per dag in 2018.

Deze sterftecijfers werken door in het overlijdensrisico van hun kinderen: als een moeder overlijdt, is de kans dat ook haar jonge kinderen sterven groter. Eén op de dertig van deze pasgeborenen overlijdt: ofwel door ondervoeding, ofwel door infectieziekten vanwege vervuild drinkwater. Deze sterfte zou te voorkomen zijn als vrouwen betere toegang hadden tot family planning en medische zorg.

UNICEF helpt waar mogelijk. In 2018 ondersteunde UNICEF 634.000 zwangere of borstvoeding gevende vrouwen en 413.000 net bevallen vrouwen met kraamzorg. 228.000 vrouwen kregen hulp bij hun bevalling.