UNICEF: Ondanks wereldwijde vooruitgang sterven jaarlijks onnodig miljoenen kinderen

23 juni 2015

De internationale gemeenschap laat miljoenen kinderen in de steek als ze de meest kansarme kinderen links laat liggen in de SDG’s, de nieuwe ontwikkelingsdoelen voor de komende 15 jaar, waarschuwt UNICEF vandaag.

Dat toont Progress for Children: Beyond Averages, aan het UNICEF-rapport over de impact van de Millennium Development Goals (MDGs) op kinderen. Ondanks grote vooruitgang leven er door ongelijke kansen miljoenen kinderen in armoede. Velen zijn slachtoffer van chronische ondervoeding sterven voor hun vijfde levensjaar en kunnen niet naar school.

“De MDG’s hielpen de wereld om enorme vooruitgang voor kinderen te realiseren – maar ze toonden ons ook hoeveel kinderen we in de steek laten”, zegt UNICEF-directeur Anthony Lake. “De levens en de toekomstverwachtingen van de meest kansarme kinderen doen ertoe – niet alleen omwille van henzelf, maar ook omwille van hun families, hun gemeenschappen en hun samenlevingen.”

“Ongelijkheden binnen landen maken dat kinderen uit de armste huishoudens twee keer zo veel kans hebben om te sterven voor hun vijfde verjaardag. Ze hebben vele malen minder kans om op een minimum niveau te leren lezen dan kinderen uit de rijkste huishoudens.”

Als het ook de komende jaren niet lukt om deze kinderen te bereiken kan dat dramatische consequenties hebben. Gezien de huidige verwachte bevolkingsgroei, is de verwachting dat in 2030:

  • 68 miljoen kinderen onder de vijf jaar zullen sterven aan vermijdbare oorzaken
  • Naar verwachting 119 miljoen kinderen zullen nog steeds chronisch ondervoed zijn Een half miljard mensen zullen nog altijd hun behoefte doen in de open lucht en daarmee een serieus risico vormen voor de gezondheid van kinderen
  • Het zal nog bijna 100 jaar duren voor alle meisjes uit de armste families uit sub-Sahara Afrika hun middelbare school zullen afronden

Het rapport toont ook enkele belangrijke successen aan sinds 1990:

  • De sterftecijfers van kinderen onder de vijf jaar is meer dan gehalveerd van 90 per 1000 kinderen naar 43 per 1000 kinderen
  • Ondergewicht onder kinderen jonger dan vijf jaar nam af met 42%
  • Chronische ondervoeding onder kinderen jonger dan vijf jaar nam af met 41%
  • Moedersterfte in het kraambed nam met 45% af
  • 2,5 miljard mensen verkregen een verbeterde drinkwatervoorziening

De kloof tussen de armsten en de rijksten wordt kleiner volgens meer dan de helft van de indicatoren die UNICEF analyseert:

  • In vele landen is een grote vooruitgang zichtbaar in zowel de overlevingskansen van kinderen als het percentage kinderen dat naar school gaat.
  • De kloof in moedersterfte tussen lage- en hoge-inkomens landen halveerde tussen 1990 en 2013 van 38 naar een 19 keer grotere kans voor moeders om in het kraambed te overlijden

Het rapport wijst ook op het slechte nieuws: de vooruitgang heeft nog geen invloed gehad op de bijna 6 miljoen kinderen die jaarlijks sterven voor hun vijfde verjaardag, de 289.000 vrouwen die jaarlijks in het kraambed overlijden en de 58 miljoen kinderen die niet naar de basisschool gaan.

Nu wereldleiders zich voorbereiden op de Sustainable Development Goals , roept UNICEF op om de meest kansarme kinderen centraal te zetten bij de nieuwe doelen. Betere data verzameling en een uitsplitsing die verder gaat dan de gemiddelden die gebruikt worden voor de MDG’s kunnen helpen te achterhalen waar de meest kwetsbare en buiengesloten kinderen leven. Betere lokale gezondheidszorg, onderwijs en sociale beschermingssystemen kunnen meer kinderen helpen om te overleven. Slimmere investeringen op maat voor de meest kwetsbare kinderen kunnen korte en lange termijn voordelen bieden.

“De SDG’s bieden ons de kans om de lessen toe te passen die we hebben geleerd en de meest hulpbehoevende kinderen te bereiken. We moeten ons schamen als we die kans niet pakken!”, zegt Lake. “Want meer gelijke kansen voor de kinderen van vandaag betekent minder ongelijkheid en meer vooruitgang in de wereld van morgen.”