Atal Tinkering Labs: Investeren in creatieve en innovatieve jonge geesten in India

India

Nog te weinig Indiase kinderen, vooral meisjes, ontvangen de nodige voorbereiding op school voor de snelle technologische veranderingen in de moderne samenleving. UNICEF heeft daarom Atal Tinkering Labs (ATL’s) opgezet.

Atal Tinkering Labs
1,4 miljard

1,4 miljard

inwoners

431 miljoen

431 miljoen

kinderen onder 18

95 procent

95 procent

van de kinderen gaat naar de basisschool

Atal Tinkering Labs (ATL's)

De snelle technologische veranderingen in de moderne samenleving treffen ook India. Helaas ontvangen te weinig Indiase kinderen, vooral meisjes, de nodige voorbereiding op school voor deze snel veranderende wereld. UNICEF heeft daarom samen met de Indiase autoriteiten Atal Tinkering Labs (ATL’s) opgezet: laboratoria op scholen die de nieuwsgierigheid, creativiteit, verbeeldingskracht en technologische know-how van kinderen stimuleren. Deze labs bereiden kinderen voor op een kansrijke toekomst in de 21e eeuw.

Waarom meer hulp nodig is

In India gaan inmiddels bijna alle kinderen naar school. Het is echter niet alleen belangrijk dat kinderen naar school gaan, maar ook de kwaliteit van het onderwijs is essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen van school gaan met de juiste vaardigheden voor hun toekomst. Hierbij gaat het om basisvaardigheden als lezen, schrijven, en rekenen, maar ook om levensvaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, digitale en technologische kennis en beroepsvaardigheden.

Vooral Indiase meisjes in landelijke gebieden verdienen extra aandacht om economisch zelfredzaam te worden, want vooroordelen beperken te vaak hun ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden.

UNICEF pakt de kwaliteit van het bètaonderwijs en het onderwijzen van vaardigheden op systematische wijze aan, met speciale aandacht voor meisjes, zodat alle leerlingen de kansen en uitdagingen van de 21e eeuw kunnen aanpakken. Dit doen we onder andere door het opzetten van Atal Tinkering Labs.

Kinderen in India

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn in 2015 opgesteld om van de wereld een betere plek te maken. UNICEF heeft als VN-organisatie de doelen mede ontwikkeld en zet zich elke dag vol overtuiging in om de SDG’s in 2030 te behalen. De eerlijke en duurzame wereld waar de SDG’s naar streven, geven kinderen de mogelijkheid van hun fundamentele rechten te genieten.

Nu, halverwege, lopen we helaas achter en moeten we versnellen om de doelen te behalen. Dat kan niet zonder India, waar 20% van alle kinderen ter wereld woont. Positieve ontwikkelingen in het land, onder andere op het vlak van onderwijs, gendergelijkheid en eerlijke kansen op de arbeidsmarkt, zijn dus cruciaal.

Wat doet UNICEF

In de afgelopen jaren hebben UNICEF en de Indiase overheid ruim tienduizend ATL’s opgezet. Dit zijn fysieke plekken op scholen die zijn uitgerust met onder meer 3D printers, computers en andere technische apparatuur. Scholieren worden er gestimuleerd om te experimenteren en creatief bezig te zijn met technologie en leren vaardigheden zoals design thinking, effectief communiceren en het innovatief oplossen van problemen.

UNICEF heeft verbeterpunten geïdentificeerd om de ATL’s nog effectiever te maken, en die pakken we aan. We trainen leraren van bètavakken op het begeleiden en organiseren van de ATL labs, het stimuleren van design thinking in de projecten die leerlingen ondernemen, en het beter integreren van de ATL’s in hun bestaande lessen.

We betrekken de lokale gemeenschap om hun kennis te delen en leerlingen te begeleiden. Om de ATL’s nog beter in het curriculum te integreren betrekken we de lokale overheid. De speciale aandacht voor het stimuleren van meisjes zal een belangrijk onderdeel blijven van de Atal Tinkering labs.

Resultaten die we willen bereiken t/m december 2024 met de fondsen uit Nederland

  • In 250 scholen in de regio’s Jamnu en Kashmir en Chattisgarh worden de Atal Tinkering labs versterkt.
  • We trainen 250 leerkrachten die bij de ATL labs betrokken zijn op de begeleiding van de ATL labs en het stimuleren van meisjes in hun potentie.
  • 50.000 studenten zullen door hun deelname aan de labs hun vaardigheden en kennis versterkt hebben.

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu