Coronahulp in veertien landen dankzij Giro555-geld

31 januari 2022

DEN HAAG - Met de 9,3 miljoen euro die Nederland in de Nationale Actie ‘Samen in actie tegen corona’ bij elkaar bracht, zijn tot nog toe mensen in veertien landen geholpen. De hulporganisaties achter Giro555 bieden medische noodhulp aan coronaslachtoffers en hulp bij het opzetten en versnellen van vaccinatiecampagnes tegen corona. Met de actieopbrengst wordt nog tot eind juni zoveel mogelijk hulp geboden. 

“De hulporganisaties achter Giro555 zijn Nederland dankbaar voor de steun en de noodhulp die er nu mee kan worden gegeven”, zegt Suzanne Laszlo, actievoorzitter van de Nationale Actie ‘Samen tegen corona’. “We gaan onverminderd door met ons werk in landen die hard getroffen zijn door de pandemie. Dit zijn vooral landen die al heel kwetsbaar waren voor de coronapandemie uitbrak.” Met de actieopbrengst bieden de organisaties nog tot eind juni 2022 coronahulp, waarna Giro555 in een gezamenlijke rapportage zal laten zien wat er precies met het geld is gedaan.   

Naalden en koelkasten

Er wordt momenteel op verschillende manieren hulp geboden. Naast het geven van medische noodhulp aan coronapatiënten, worden vaccinatieprogramma's opgezet of ondersteund. Vaccinatiecentra in onder andere Nepal en Suriname ontvingen naalden, beschermende kleding en koelkasten om vaccins koel te vervoeren en te bewaren. In Afghanistan, India en Bangladesh werden ouderen en kwetsbaren gevaccineerd. In Syrië werden door de oorlog verwoeste klinieken hersteld en ingericht als vaccinatielocatie. Op veel plaatsen wordt ook voorlichting gegeven over corona, over hoe men zich kan beschermen tegen de ziekte en over het belang van vaccineren. 

Corona is een pandemie die de hele wereld treft. Inmiddels is bij 350 miljoen mensen het coronavirus vastgesteld en zijn 5,6 miljoen mensen aan het virus overleden. De werkelijke cijfers zijn nog veel hoger, maar niet elk land heeft dezelfde testcapaciteit of houdt de oorzaak van overlijden bij. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljard mensen volledig gevaccineerd, vooral in rijkere landen. In lage-inkomenslanden blijft het aantal mensen dat is gevaccineerd ver achter. 

Afgelegen gebieden

De hulpverlening van de organisaties achter Giro555 vindt plaats onder moeilijke omstandigheden. De wereldwijde verdeling van vaccins is ongelijk, waardoor vooral lage-inkomenslanden onvoldoende vaccins hebben om iedereen in te enten. Door de beperkte houdbaarheidsdatum van vaccins moet er snel worden gehandeld zodra vaccins in een land arriveren. Zelfs in oorlogsgebieden weten de hulporganisaties mensen te vaccineren. In een land als Nepal zorgen hulporganisaties ervoor dat ook mensen in afgelegen en geïsoleerde gebieden worden bereikt. Omdat in sommige landen angst of wantrouwen voor corona of vaccins bestaat, zetten de hulporganisaties ook in op het geven van goede voorlichting voor en tijdens vaccinatiecampagnes. 

ACHTERGRONDINFORMATIE

Met de Nationale Actie ‘Samen in actie tegen corona’, die tot 30 september 2021 liep, bracht Nederland in totaal 9,3 miljoen euro bij elkaar. Met dit geld geven de hulporganisaties achter Giro555 hulp aan coronaslachtoffers in verschillende landen:

CARE: Jemen

Cordaid: Afghanistan en Nepal

Kerk in Actie: Nepal en India

Nederlandse Rode Kruis: Malawi, Nepal, Palestijnse gebieden, Suriname en Zambia

Oxfam Novib: India, Jemen, Oeganda, Syrië

Plan International: Nepal

Save the Children: India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en de Filipijnen

Stichting Vluchteling: Bangladesh, Jemen en Nigeria

Terre des Hommes: India

UNICEF Nederland: Nepal en Suriname

World Vision: Nepal

Organisaties achter Giro555  

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Dit zijn de hulporganisaties achter deze Giro555-actie: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan International Nederland, Terre des Hommes en World Vision.  

Coronavoorlichting in Nepal. De voorlichting kan worden gegeven dankzij geld uit de Nationale Actie 'Samen in actie tegen corona'.

Coronavoorlichting in Nepal. De voorlichting kan worden gegeven dankzij geld uit de Nationale Actie 'Samen in actie tegen corona'.

Coronavoorlichting in Nepal. De voorlichting kan worden gegeven dankzij geld uit de Nationale Actie 'Samen in actie tegen corona'.