UNICEF gaat hulp aan kinderen in Afghanistan opschalen

23 augustus 2021

UNICEF schaalt de hulp op aan kinderen, vrouwen en ontheemde gezinnen in Afghanistan. Ongeveer 10 miljoen kinderen in Afghanistan hebben humanitaire hulp nodig om te overleven. In de loop van het jaar lijden naar schatting 1 miljoen kinderen aan ernstige acute ondervoeding. Zonder tijdige behandeling lopen zij gevaar te sterven. UNICEF verstrekt levensreddende vaccinaties, gezondheidszorg, voeding en water aan gezinnen en hoopt deze zorg uit te breiden naar gebieden, die voorheen niet konden worden bereikt.

Jongetje loopt langs tenten

"Miljoenen kinderen missen essentiële zorg, voeding, bescherming, onderdak en sanitaire voorzieningen. We kunnen niet toekijken hoe kinderen ernstig acuut ondervoed raken. Ook levensreddende vaccinatiecampagnes tegen polio en mazelen zijn onmisbaar. Daarom blijft UNICEF niet alleen in Afghanistan, maar wordt de hulp ook uitgebreid", aldus Suzanne Laszlo directeur UNICEF Nederland.

UNICEF verwacht dat de humanitaire behoeften van kinderen en vrouwen de komende maanden nog meer zullen toenemen. Er heerst ernstige droogte in het land en water is schaars. Ook de sociaaleconomische gevolgen van de coronapandemie en de winter die er aan komt, maken dat nog meer kinderen hulp nodig hebben. Ongeveer 435.000 kinderen en vrouwen zijn in eigen land ontheemd. Sinds januari heeft de VN meer dan 2.000 ernstige schendingen van de rechten van kinderen gedocumenteerd.

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet om de toegang van meisjes tot onderwijs te verbeteren. Het is van vitaal belang dat deze verworvenheden behouden blijven en dat alle meisjes in Afghanistan goed onderwijs krijgen. Naar schatting 4,2 miljoen kinderen gaan niet naar school, waaronder meer dan 2,2 miljoen meisjes.

UNICEF dringt er bij de Taliban en andere partijen op aan om UNICEF en partners veilige en onbelemmerde toegang te geven om kinderen in nood te bereiken, waar zij zich ook bevinden. Bovendien moeten we de ruimte hebben om te werken volgens de humanitaire beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.