UNICEF stuurt hulp en drones voor slachtoffers cycloon Mozambique

21 maart 2019

Lilongwe - Meer dan 900.000 mensen, waaronder 460.000 kinderen, zijn getroffen door de verwoestende cycloon in Mozambique en de hevige regens die volgden. Mensen die hun overstroomde huizen zijn ontvlucht hebben tekort aan alle basisvoorzieningen. UNICEF is meteen na de ramp gestart met het uitdelen van hulpgoederen om uitbraken van ziekten als cholera en tyfus te voorkomen.

Un0290284

Muskietennetten, waterzuiveringstabletten, medicamenten tegen cholera, hygiënepakketten en materialen voor tijdelijke latrines worden uitgedeeld. Ook screent UNICEF op ondervoeding onder kinderen en behandelt waar nodig. Daarnaast is UNICEF bezig om onderwijs zo snel mogelijk weer open te stellen, zodat de scholing van kinderen niet wordt onderbroken.

'Zeker kinderen zijn enorm kwetsbaar in de chaos van de overstromingen', vertelt Edith Morch-Binnema vanuit  Maputo. Zij is hoofd kinderbescherming van UNICEF in Mozambique. 'Door de overstromingen zijn kinderen gescheiden van ouders, wij doen alles om kinderen weer onder te brengen bij familie. Daarnaast zetten we veilige plekken op voor kinderen die hun huis ontvlucht zijn vanwege de overstromingen. Daar kunnen ze spelen en kunnen ze psychosociale hulp krijgen. Ook treffen we andere voorzorgsmaatregelen om kinderen te helpen zoals het registreren en documenteren, want we weten dat in dit soort situaties de risico's kinderhandel en voor geweld tegen kinderen enorm zijn en we willen kinderen zo goed mogelijk beschermen.'

UNICEF ondersteunt de regering door drones in te zetten om de situatie beter in kaart te brengen. Nog niet alle getroffen gebieden zijn goed onderzocht; de drones helpen om goed in te schatten waar hulpverlening het hardste nodig is.

De heftige regens en de overstromingen betekenen ook een slag voor de landbouw, doordat velden onder water staan en pas gezaaide akkers zijn weggespoeld. De komende dagen blijft het naar verwachting regenen.