UNICEF: 1 jaar na vlucht is half miljoen Rohingyakinderen zonder enig perspectief

23 augustus 2018

COX’S BAZAR – Precies een jaar na het op gang komen van een enorme toestroom van Rohingyavluchtelingen lijden een half miljoen kinderen in de overvolle kampen van Cox Bazar onder slechte omstandigheden en een totaal gebrek aan perspectief. Er is geen goed onderwijs voor hen en ze hebben geen idee wanneer ze ooit weer veilig terug kunnen naar Myanmar. Internationale inspanning is dringend nodig om te voorkomen dat ze prooi worden van wanhoop en frustratie. Dat zegt UNICEF vandaag bij het uitbrengen van het rapport Child Alert Rohingyakinderen.

 Lerares Jannatul Ferdous geeft Rohingyakinderen les in een haastig opgezet klaslokaaltje

 Lerares Jannatul Ferdous geeft Rohingyakinderen les in een haastig opgezet klaslokaaltje

 Lerares Jannatul Ferdous geeft Rohingyakinderen les in een haastig opgezet klaslokaaltje

‘Als we niet nu investeren in onderwijs, dan lopen we het risico op een verloren generatie van Rohingyakinderen. Kinderen die de vaardigheden ontberen die ze nodig hebben om met hun situatie om te gaan en die niet in staat zullen zijn bij te dragen aan hun gemeenschap wanneer zij terugkeren naar Myanmar’, zegt Edouard Beigbeder, directeur van UNICEF in Bangladesh.

Dankzij inspanningen van de regering van Bangladesh en tal van hulporganisaties zijn er het afgelopen jaar basisvoorzieningen voor de vluchtelingen opgezet. Grote uitbraken van besmettelijke ziekten zijn daardoor voorkomen, in elk geval tot dusver.

Onderwijs regelen voor de plotselinge instroom van zoveel kinderen was een grote uitdaging voor UNICEF en zijn partners. In juli 2018 waren zo’n 1200 leercentra operatief, bijna 140.000 kinderen maken daar gebruik van.  Er is echter geen afgestemd curriculum, klaslokalen zijn vaak overvol en ontberen de beschikbaarheid van drinkwater en andere faciliteiten. Een nieuw scholingsstelsel om kinderen meer kwaliteit van onderwijs te bieden – zowel lezen, taal, rekenen als life-skills – is nu in ontwikkeling.

De internationale gemeenschap zou moeten investeren in het ondersteunen van kwalitatief goed onderwijs en life-skills voor alle Rohingyakinderen, in het bijzonder voor meisjes en voor tieners, twee groepen die nu buiten de boot dreigen te vallen. Het rapport roept ook de regering van Myanmar op om te verzekeren dat in de staat Rakhine, waar nog een half miljoen Rohingya leven, kinderen van alle gemeenschappen toegang krijgen tot kwalitatief goed onderwijs.  

Een duurzame oplossing voor Rakhine is nodig om de crisis van de Rohingyavluchtelingen op te lossen, aldus het rapport. De aanbevelingen van de Adviescommissie voor de staat Rakhine moeten worden opgevolgd, waaronder het erkennen van de grondrechten van de moslimbevolking daar. De regering van Myanmar moet zorgen voor bescherming van Rohingyakinderen en voor andere ethnische groepen, en om condities te creëren waarin de vluchtelingen veilig terug kunnen keren naar hun voormalige gemeenschappen.