UNICEF: Toegang tot kinderen in nood in Syrië ernstig beperkt 

20 juli 2018

AMMAN/DEN HAAG - 'Naar schatting zijn 180.000 mensen de recente golf van geweld in Zuid-Syrië ontvlucht. UNICEF schat dat de helft hiervan kind is', zegt Geert Cappeleare, regionaal directeur van UNICEF Midden-Oosten. 'Veel van deze kinderen en hun gezinnen zijn afgesneden van basale levensreddende humanitaire hulp.'

Kinderen uit Quneitra, gevlucht voor het geweld

Kinderen uit Quneitra, gevlucht voor het geweld

Kinderen uit Quneitra, gevlucht voor het geweld

'In de afgelopen jaren is de toegang tot humanitaire hulp ernstig beperkt, voorwaardelijk en soms volledig afgewezen in Syrië. Als gevolg hiervan verloren veel kinderen hun leven. De zestienjarige Ali stierf aan ernstige ondervoeding toen de toegang tot zijn woonplaats werd geweigerd. Hij is slechts één van de vele kinderen die in de afgelopen zeven jaar hun leven hebben verloren.'

'Veel levens hadden makkelijk gered kunnen worden in Syrië als humanitaire hulp tijdig en zonder voorwaarden was verleend.'

'Humanitaire toegang gaat over het redden van levens: levens van jongens en meisjes, levens van onschuldige vrouwen en mannen. Het is niet onderhandelbaar.'

Weigering toegang

'De weigering van humanitaire toegang tot kinderen is één van de zes ernstige schendingen van kinderrechten waar de VN-Veiligheidsraad prioriteit aan geeft. Partijen bij het conflict die opzettelijk en willekeurig humanitaire toegang weigeren, moeten ter verantwoording worden geroepen.'

'Jarenlang werd humanitaire toegang tot twee belegerde dorpen in Idlib ernstig beperkt. We verwelkomen dat kinderen en gezinnen uit deze dorpen uiteindelijk in staat waren om naar veiligere locaties te gaan, na bijna drie jaar belegering.'

'Ondanks de uitdagingen blijven humanitaire hulpverleners cruciale levensreddende hulp bieden aan de meest kwetsbaren in Syrië. Voortdurende meldingen van aanvallen op humanitaire hulpverleners zijn buitengewoon zorgwekkend. Zij zijn geen doelwit en moeten te allen tijde beschermd worden.'

‘In heel Syrië zijn er zes miljoen kinderen die hulp nodig hebben. Namens al deze kinderen, roept UNICEF op tot tijdige, aanhoudende, veilige, onvoorwaardelijke en ongehinderde toegang om alle kinderen in nood te bereiken, waar ze zich ook in Syrië bevinden. Toegang is van groot belang, niet alleen om hulp te bieden, maar ook om medische zorg ter plaatse te bieden, psychosociale behoeften te vervullen en te beoordelen welke humanitaire hulp nodig is.'

Oproep Veiligheidsraad

'UNICEF roept alle leden van de Veiligheidsraad op druk te blijven uitoefenen op partijen in het conflict. Sta humanitaire organisaties toe om hun werk te doen in Syrië, beschermd en zonder voorwaarden. Sta humanitaire teams toe om kinderen in nood te helpen waar ze ook zijn.'