Oproep UNICEF: Er is 2,9 miljard euro nodig voor kinderen in noodsituaties

30 januari 2018

Den Haag - UNICEF doet vandaag een oproep voor 2,9 miljard euro om in 2018 levensreddende humanitaire hulp te bieden aan 48 miljoen kinderen in nood. Het gaat om kinderen die het slachtoffer zijn van conflicten, natuurrampen en andere noodsituaties in 51 landen.

De wereld is een gevaarlijke plek geworden voor veel kinderen. Bijna één op de vier kinderen woont in een land dat is getroffen door een conflict of ramp. Voor te veel van deze kinderen is het dagelijks leven een nachtmerrie. ‘2017 was een verwoestend jaar voor kinderen, en 2018 geeft helaas weinig reden tot optimisme.', zegt Sasja Bökkerink van UNICEF Nederland. ‘Kinderen kunnen niet wachten tot oorlogen worden beëindigd. Tenzij de internationale gemeenschap dringende maatregelen neemt om het geweld te stoppen en deze kinderen levensreddende hulp te bieden, ziet hun toekomst er somber uit’.

Overal ter wereld zorgen gewelddadige conflicten voor een groeiende humanitaire nood, waarbij kinderen extra kwetsbaar zijn. Voortslepende crises - zoals in Jemen, Syrië, Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo - leiden tot een verstoring van het leven en de toekomst van miljoenen meisjes en jongens. Strijdende partijen vertonen een opvallende minachting voor het leven van kinderen. Ze worden niet alleen aangevallen, ook worden hen basisvoorzieningen ontzegd, omdat scholen, ziekenhuizen en infrastructuur worden beschadigd of verwoest. Kinderen worden verkracht, ingezet als menselijk schild, of worden gedwongen te trouwen.

Een van de grootste bedreigingen voor het leven van kinderen in noodsituaties, is de verspreiding van ziektes door het drinken van vervuild water. Aanvallen op watervoorzieningen, belegeringstactieken die kinderen toegang tot veilig water ontzeggen, en gedwongen verplaatsing naar gebieden zonder water- en sanitaire infrastructuur leiden ertoe dat kinderen en gezinnen ernstige gezondheidsrisico’s lopen, omdat ze aangewezen zijn op vervuild water en onveilige sanitaire voorzieningen. Meisjes en vrouwen lopen een extra risico, omdat het vaak hun taak is om water te halen voor hun gezinnen in gevaarlijke situaties.

‘117 miljoen mensen die in noodsituaties leven, hebben geen toegang tot schoon water. In veel landen die door conflict zijn getroffen, sterven meer kinderen aan ziektes veroorzaakt door vervuild water en slechte sanitaire voorzieningen dan aan direct geweld’, zegt Manuel Fontaine, directeur noodhulpprogramma's van UNICEF. ‘Zieke kinderen kunnen soms niet behandeld worden, omdat ziekenhuizen en gezondheidscentra niet functioneren of overvol zijn. De dreiging is nog groter omdat miljoenen kinderen aan levensbedreigende ondervoeding lijden. Dat maakt hen vatbaarder voor ziektes zoals cholera, waardoor een vicieuze cirkel van ondervoeding en ziekte ontstaat’.

Wat is er nodig en waarom?

Er is 2,9 miljard euro nodig om kinderen in nood in 51 landen over de hele wereld toegang te geven tot schoon water, voeding, gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. Helaas is er nog een groot gebrek aan fondsen. ‘Gelukkig is de Nederlandse overheid hierop een uitzondering: zij zijn al jaren een betrouwbare partner van UNICEF in noodsituaties. We hopen dat deze steun de komende jaren wordt voortgezet, zodat we de wereld een iets veiligere plek kunnen maken voor al die miljoenen kinderen in nood’, zegt Sasja Bökkerink van UNICEF Nederland.

Met partners en met de steun van donoren, wil UNICEF in 2018 de volgende resultaten bereiken:

  • 35,7 miljoen mensen toegang bieden tot schoon water en sanitaire- en hygiënische voorzieningen;
  • 8,9 miljoen kinderen bereiken met formeel of niet-formeel basisonderwijs;
  • 10 miljoen kinderen vaccineren tegen mazelen;
  • Psychosociale ondersteuning bieden aan meer dan 3,9 miljoen kinderen;
  • Behandeling van 4,2 miljoen kinderen met ernstige acute ondervoeding.

Het grootste deel van de oproep van UNICEF dit jaar is voor kinderen en gezinnen die slachtoffer zijn van het conflict in Syrië, dat in maart het achtste jaar in gaat. UNICEF hoopt met ongeveer 1 miljard euro 6,9 miljoen Syrische kinderen te bereiken. Ook vluchtelingen in de buurlanden van Syrië worden hiermee geholpen. 

Als de leidende humanitaire organisatie op het gebied van water in noodsituaties, biedt UNICEF meer dan de helft van de noodhulp voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne bij humanitaire crisis wereldwijd.

In de eerste tien maanden van 2017 is het volgende bereikt door UNICEF:

  • 29,9 miljoen mensen kregen toegang tot schoon water;
  • 13,6 miljoen kinderen werden gevaccineerd tegen mazelen;
  • 5,5 miljoen kinderen hebben toegang tot onderwijs;
  • 2,5 miljoen kinderen werden behandeld voor ernstige acute ondervoeding;
  • 2,8 miljoen kinderen hebben toegang gekregen tot psychosociale ondersteuning.

Het rapport is te downloaden via: https://www.unicef.org/HAC2018   

Meer foto's en video en foto's kunnen worden gedownload via: http://uni.cf/2DxF9AL