UNICEF Nederland roept premier Rutte op om internationaal op te komen voor kinderen op de vlucht

9 juni 2017

Nederland heeft bij de internationale G20 top in Hamburg een unieke kans om te pleiten voor kwetsbare kinderen op de vlucht. UNICEF Nederland roept premier Rutte op om zich daar voor en achter de schermen voor in te zetten.

Vandaag roept UNICEF Nederland premier Rutte op om zich, tijdens de naderende G20 top op 7 en 8 juli in Hamburg, in te zetten voor concrete actie voor de miljoenen kinderen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. ‘Op dit moment wordt er achter de schermen  onderhandeld over de verklaring die over een maand door de aanwezige wereldleiders wordt aangenomen’, zegt Majorie Kaandorp, kinderrechtenexpert van UNICEF Nederland. ‘We dringen er bij de Nederlandse regering op aan tijdens de top de moeilijke positie van vluchtende en migrerende kinderen aan de orde te stellen.  Nederland heeft nu een unieke kans om te werken aan de bescherming van deze kwetsbare groep.’ UNICEF dringt er bij alle aanwezige wereldleiders op aan stappen te nemen om de situatie van vluchtelingen-en migrantenkinderen te verbeteren.

Nog nooit zijn er zoveel kinderen op de vlucht. Uit een recent UNICEF rapport blijkt dat er in de afgelopen twee jaar alleen al in Europa 170.000 alleenreizende kinderen asiel aanvroegen. ‘Veel van deze kinderen hebben onderweg misbruik meegemaakt, zagen zich gedwongen gebruik te maken van mensensmokkelaars en werden niet zelden het slachtoffer van mensenhandelaren. Vele vluchtelingen en migrerende kinderen zitten op dit moment in onveilige omstandigheden. De wereld heeft een verantwoordelijkheid om deze kinderen beter te beschermen’, aldus Kaandorp.

Wereldwijd wordt er al langer gesproken over maatregelen om vluchtelingen, waaronder kwetsbare groepen zoals kinderen, beter te beschermen. Tijdens eerdere G20 bijeenkomsten stond het thema op de agenda en bij de VN top over migranten en vluchtelingen in september 2016 is afgesproken een concreet actieplan te ontwikkelen. ‘Het is nu tijd om die voornemens in duidelijke en concrete stappen om te zetten. We vragen Nederland dit actieplan op de agenda te zetten en zich hiervoor tijdens de top hard  te maken.’ UNICEF doet een concreet voorstel voor zes actiepunten die een plek moeten krijgen in de slotverklaring.  ‘Tijdens de formatie wordt er nu in Nederland gesproken over migratie. De wereld wacht ondertussen niet op die onderhandelingen in Den Haag. Nu is het moment om stappen te zetten. Daarom de oproep aan Rutte: laat kinderen op de vlucht niet in de steek.’

De zes punten van UNICEF:

  1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties. Zorg voor meer legale en veilige vlucht- en migratie routes.
  2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
  3. Hou gezinnen bij elkaar, voorkom dat kinderen onderweg gescheiden worden van hun ouders en/of andere familieleden. Zorg voor snellere gezinsherenigingsprocedures.
  4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
  5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
  6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

De brief aan premier Rutte is hier te raadplegen.