UNICEF en UNHCR verwelkomen het nieuwe EU-beleid om migranten- en vluchtelingenkinderen te beschermen

12 april 2017

Brussel/Den Haag - UNICEF en UNHCR verwelkomen het nieuwe EU-beleid over de bescherming van migranten- en vluchtelingenkinderen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor kinderen op de vlucht.

“Het is het eerste EU-beleid dat zich richt op de situatie en rechten van álle kinderen: vluchtelingen- én migrantenkinderen, kinderen alleen én met in gezinnen”, zegt Noala Skinner, directeur van UNICEF Brussel. “Hierin komen migratie en asiel samen met de bescherming van het kind.”

“Deze belangrijke richtlijnen helpen EU-landen beter te reageren op de noden van vluchtelingen- en migrantenkinderen. Wij hopen ten zeerste dat deze richtlijnen concreet zullen bijdragen aan de bescherming van de vele kinderen die bescherming zoeken in Europa, na huis en haard te hebben moeten verlaten door geweld, oorlog en conflict“, vertelt Diane Goodman, adjunct-directeur van de UNHCR Europa Bureau. “Velen hebben ongelooflijke ontberingen moeten doorstaan voor, tijden en na hun reis.”

Belangrijkste afspraken

De belangrijkste afgesproken acties zijn:

  • De benoeming van voogden voor kinderen
  • Het stimuleren van de bescherming van kinderen op alle niveaus en in de zogenaamde hotspots waar vele vluchtelingen in Europa aankomen
  • Het verzamelen van gegevens om ervoor te zorgen dat kinderen goed worden gevolgd
  • Een betere monitoring en samenwerking tussen de lidstaten.

Wij zijn verheugd met de oproep van de Europese Commissie aan de lidstaten om:

  • Prioriteit te geven EU- en nationale financiering voor kinderen
  • Af te zien van onnodige en invasieve leeftijd beoordeling
  • De mogelijkheden voor hervestiging te vergroten
  • Juridische wegen voor kinderen om Europa veilig te bereiken te verbeteren.

De toezegging van de Europese Commissie om te investeren in training op het gebied van kinderbescherming, begeleiding en hulpmiddelen is ook een positieve ontwikkeling. Deze stap draagt eraan bij dat het belang van het kind beter wordt afgewogen bij de beslissingen die over hen genomen worden.
 

Alternatieven voor detentie

UNHCR en UNICEF zijn bemoedigd door de oproep van de Commissie aan de lidstaten om al het mogelijke te doen om alternatieven voor detentie beschikbaar en toegankelijk te maken voor kinderen en gezinnen. Beide organisaties benadrukken dat detentie nooit in het belang van kinderen is en zeer schadelijk is voor hun gezondheid en welzijn is. Kinderen mogen niet worden vastgehouden  voor immigratie gerelateerde doeleinden, ongeacht hun wettelijke of migratie status of die van hun ouders.

De bescherming van kinderen begint met het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van migratie van kinderen. Daaronder vallen geweld en langdurige conflicten, gedwongen ontheemding en armoede. UNICEF en UNHCR juichen toe dat de EU ernaar streeft om nationale kinderbeschermingssystemen buiten de Europese grenzen te ondersteunen.

UNHCR en UNICEF zien er naar uit dat Lidstaten en de EU dit plan in de praktijk gaan uitvoeren en moedigen lidstaten aan om kinderen gedurende elke stap te beschermen en de verschrikkelijke uitbuiting en misbruik van kinderen te stoppen.