Genomineerden Paul van Vliet Award bekend

28 februari 2017

UNICEF en de Efteling reiken prijs uit aan organisatie die zich inzet voor kinderen in Nederland. 

De Kinderwinkel, Resto van Harte, Stichting Move, Taal doet meer en FunCare4Kids zijn genomineerd voor de Paul van Vliet Award 2017. De Award, een initiatief van UNICEF en de Efteling, is bedoeld voor Nederlandse organisaties die zich op een bijzondere manier inzetten voor kinderen. Aan de hand van korte pitches door de vijf genomineerden op woensdag 8 maart in de Efteling, beslist de jury wie de Award mee naar huis mag nemen. Behalve de Award ontvangt de winnaar een bedrag van 10.000 euro om het project te ondersteunen. UNICEF-ambassadeur en jurylid Paul van Vliet reikt de prijs uit in Theaterrestaurant Applaus in de Efteling. ‘’Het bijzondere aan de Award is dat het kinderen helpt die in Nederland wonen en in de verdrukking zijn geraakt.” aldus Paul van Vliet. Het winnen van de prijs kan echt een verschil maken voor deze kinderen, zoals bij de Esther Vergeer Foundation, de vorige winnaar.

VIDEO Resultaat Esther Vergeer Foundation

De genomineerden zijn:

De Kinderwinkel is een buurthuis die staat in de top tien slechtste wijken van Nederland. De Kinderwinkel wil een veilige haven zijn voor kinderen van 2 tot en met 16 waar ze kunnen spelen en ontwikkelen. De organisatie biedt diverse activiteiten aan als kookles in een tienerrestaurant, huiswerkbegeleiding en muziekles.

Resto van Harte bevordert de kennismaking tussen kinderen uit Rijswijk en de ‘nieuwe’ vluchtelingenkinderen uit het AZC door samen te koken, eten en spelen. Dit zal zorgen voor verassende ontmoetingen en jonge nieuwkomers kunnen op deze manier actief deelnemen aan de samenleving.

Taaldoetmeer koppelt hoogopgeleide vrijwillige taalmentors aan vluchtelingenkinderen waardoor zij hun taalvaardigheid verbeteren en de samenleving leren kennen. Met de Utrechtse Taalstraat verbinden zij vrijwilligers, ouders en de school met elkaar zodat de kinderen sneller kunnen participeren in de samenleving.

Stichting Move laat kinderen tussen 10 en 13 jaar ontdekken hoe zij hun talenten kunnen inzetten om hun leefomgeving te veranderen. Move koppelt kinderen daarom aan studenten om zo op een positieve manier maatschappelijke participatie te bevorderen.

FunCare4Kids organiseert Fundagen voor kinderen die in de moeilijke thuissituatie verkeren waarin één of meer gezinsleden een handicap heeft, aan een chronische ziekte lijdt of daaraan is overleden. De kinderen kunnen ontspannen en met soortgenoten in contact komen. Voorbeelden van dagen zijn Survival Dag en Circus Fundag. 

Jury

Naast Paul van Vliet, zitten Olaf Vugts (lid van de Raad van Bestuur van de Efteling), Suzanne Laszlo (Directeur UNICEF) en Ton Liefaard (hoogleraar kinderrechten) in de jury. Nieuw dit jaar is de jongerenjury. Die bestaat uit een aantal afgevaardigden van het UNICEF Jongerenpanel.

De Paul van Vliet Award

De Paul van Vliet Award is samen met de Efteling in het leven geroepen naar aanleiding van het 20-jarig jubileum van Paul van Vliet als ambassadeur van UNICEF Nederland. UNICEF is dé organisatie in Nederland die zich inzet voor kinderrechten. UNICEF roept iedereen op samen te bouwen aan een betere wereld voor alle kinderen. Elke Nederlandse organisatie die zich inzet ter verbetering van de positie van één of meerdere kinderen in Nederland, kan meedingen naar de Award. De Efteling is mede-initiatiefnemer van de Paul van Vliet Award omdat ze vindt dat alle kinderen het verdienen om net zo gelukkig te zijn als de Nederlandse kinderen die zorgeloos het park in Kaatsheuvel bezoeken. De Award, een beeld gemaakt door kunstenaar Loek Bos, wordt voor het vierde jaar uitgereikt. De winnaar ontvangt daarnaast een geldprijs van 10.000 die ter plekke wordt uitgereikt. Vorig jaar won de Esther Vergeer Foundation. Door de geldprijs kunnen lichamelijk gehandicapte kinderen nu makkelijker toegang krijgen tot sportclubs.

Noot voor de pers:

Aanvang: woensdag 8 maart 10:00 Applaustheater in de Efteling. Speech Paul van Vliet, pitches van de organisaties samen met kinderen die uit eigen ervaring vertellen en de uitreiking die plaatsvindt tussen 12:15 en 12:30 uur. Voor interviews zijn Paul van Vliet, de woordvoerders van de organisaties, de kinderen en UNICEF-directeur Suzanne Laszlo na afloop beschikbaar.   

Video- en fotomateriaal is op aanvraag beschikbaar. Graag nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de Paul van Vliet Award 2017. U Kunt zich aanmelden bij: Astou Toure, Persvoorlichter UNICEF Nederland, 06-45251578, atoure@unicef.nl