Jongeren vragen bij politici aandacht voor kwetsbare leeftijdsgenoten

13 februari 2017

DEN HAAG – Nederlandse jongeren maken zich zorgen over leeftijdsgenoten in kwetsbare situaties en vragen Nederlandse politieke partijen dringend om daar werk van te maken. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 800 jongeren in opdracht van het Kinderrechtencollectief dat vanmiddag gepresenteerd wordt bij het landelijk Kinderrechtenverkiezingsdebat op het Zandvlietcollege in Den Haag.

Jongeren die mishandeld worden, in armoede leven of gevlucht zijn uit een ander land verdienen volgens de Nederlandse jongeren de meeste aandacht. Zo staat vermeld in het onderzoek.

“Dit onderzoek onderstreept het draagvlak onder jonge mensen om een aantal structurele problemen voor kinderen eindelijk op te lossen”, zegt Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief. “Wij hopen dat de politici die vanavond en op andere momenten in debat gaan, zich uitspreken voor een kindvriendelijk beleid. De kinderen in Nederland vragen erom en verdienen het.” De verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie vormen volgens Koster hét moment om stappen vooruit voor kinderen te zetten.

Tien punten om kinderrechten te verbeteren

Volgens het Kinderrechtencollectief zijn er op dit moment tien punten cruciaal om kinderen te helpen. “Schade aan kinderen moet je wegnemen en het liefst voorkomen. Dat geldt voor het probleem van het vaak verhuizen van asielkinderen, maar ook voor de effecten op kinderen van opgroeien in armoede in Nederland. Deze problemen kunnen alleen opgelost worden als partijen beslissen de systemen anders in te richten: kijk eerst naar het belang van kinderen”, legt Koster uit.

  • Garandeer de beschikbaarheid en kwaliteit van jeugdzorg
  • Zorg voor onderwijs voor alle kinderen, ook die met een extra ondersteuningsbehoefte
  • Zorg voor een kindvriendelijk vreemdelingenbeleid
  • Bestrijd armoede onder kinderen
  • Voorkom en bestrijd geweld tegen kinderen
  • Bescherm kinderen tegen mensenhandel en uitbuiting
  • Maak kinderrechten de norm in het jeugdstrafrecht
  • Zorg voor data over het welzijn van álle kinderen in Nederland
  • Leer kinderen wat kinderrechten zijn
  • Zorg dat ook bedrijven kinderrechten respecteren

Prioriteiten Minister van Jeugd

Uit het onderzoek onder jongeren blijkt dat een eventueel te benoemen Minister van Jeugd van de jongeren een flinke actielijst meekrijgt. De nieuwe bewindspersoon moet als eerste een oplossing zoeken voor problemen waar jongeren mee te maken hebben. Aandachtspunten zijn volgens de ondervraagde jongeren tekortkomingen in het onderwijs, problemen rondom studiefinanciering en hulp bij studiekeuze, armoede onder jongeren, en aandacht voor zwerfjongeren. Ze vragen ook aandacht voor kwetsbare jongeren die extra steun nodig hebben op het gebied van gezondheid en welzijn. Een meisje van zestien jaar drukt de politiek op het hart om actie te ondernemen: “De jeugd van nu is de toekomst van later, doe er alstublieft alles aan om ons een goede jeugd én toekomst te geven”.

Kinderrechtenverkiezingsdebat

Vanmiddag om 17.00 uur wordt het rapport gepresenteerd aan kandidaat-Kamerleden van de grote politieke partijen. Het is de aftrap van het landelijke Kinderrechten verkiezingsdebat. Onder leiding van debatleider en tv-presentator Wilfred Scholten, gaan politici van CDA (René Peters) , ChristenUnie (Joël Voordewind), D66 (Antje Diertens), GroenLinks (Tom van der Lee), PvdA (Loes Ypma), SP (Renske Leijten) en VVD (Ockje Tellegen) met elkaar in debat over thema’s die kinderen en jongeren raken. Na afloop van elk debat worden de politici aan de tand gevoeld door jongeren in de zaal die zeker willen stellen dat de Nederlandse politiek zich hard maakt voor hun rechten.

Koningin van de jeugd Wiam Abdelnour (16jr) sluit het debat af.

Live uitzending

Het debat is vandaag tussen 17.00 en 19.00 uur live te volgen via:

Tijdens het debat kunnen vragen gesteld worden via twitter met de hashtags #kinderrechten #verkiezingsdebat

Locatie: Christelijk Lyceum Zandvliet (Bezuidenhoutseweg 40, Den Haag)

aanvang debat en livestream 17.00 uur. Graag eerder aanwezig.

Meer informatie over het onderzoek en de 10 punten is te vinden op www.kinderrechten.nl

Het Kinderrechtenverkiezingsdebat wordt georganiseerd door het Kinderrechtencollectief: een coalitie van organisaties die samen opkomen voor de rechten van kinderen in Nederland, bestaande uit Defence for Children, NJR, Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Ieder(in), Save the Children, en als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut. Laurien Koster, voorzitter van het Kinderrechtencollectief, opent het debat.

Bijlagen:

10 punten Kinderrechtencollectief

Jongeren en de Tweede Kamerverkiezingen Onderzoek 2017