Koninklijke onderscheiding voor Jan Bouke Wijbrandi vanwege werk voor kinderen

9 september 2016

Jan Bouke Wijbrandi is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer voor zijn inspanningen voor kinderrechten als directeur van UNICEF Nederland. Minister Lilianne Ploumen speldde hem de onderscheiding op tijdens zijn afscheidsreceptie bij UNICEF Nederland op 9 september en sprak warme waardering uit voor zijn werk.

Wijbrandi (1953) heeft in grote mate bijdragen aan het werk voor kinderen van UNICEF. Onder zijn leiding kwam er meer aandacht voor kinderrechten in Nederland en ging de organisatie vele nieuwe vormen van samenwerking aan om fondsen te werven voor het wereldwijde werk van UNICEF en om het belang van kinderrechten bij nieuwe partners te bepleiten. Als voorbeelden gelden partners als Schiphol, Philips, de gemeente Den Haag, de universiteit van Leiden, achtereenvolgende bewindspersonen op Buitenlandse Zaken en VWS, maar ook andere goede doelen in de sector.

Zo heeft hij resultaten voor kinderen geboekt door het vergroten van het netwerk van partners waar UNICEF Nederland mee samenwerkt. Velen in de samenleving zijn door hem geënthousiasmeerd voor het bijdragen aan de verbetering van het welzijn van kinderen wereldwijd.

Gérard Bocquenet, directeur bij het wereldwijde UNICEF die nauw met Wijbrandi samenwerkte in het bestuur van UNICEF, roemt het inspirerende leiderschap van Wijbrandi. “Belangrijk was Jan Boukes bijdrage aan het aanscherpen van het stemgeluid van UNICEF tot een krachtig lobbyverhaal”, aldus Bocquenet. “Hij heeft het belang van de kinderen waar we voor werken altijd voorop staan.”

Wijbrandi, die per 1 september dit jaar zijn functie bij UNICEF neerlegt, stond aan de wieg van de oprichting van de Samenwerkende Hulporganisaties in 1986 en was als bestuurslid sindsdien betrokken bij vele inzamelingsacties na grote rampen. “Het is vanwege zijn doortastendheid, wijsheid en vooral idealisme, dat Giro555 de kracht heeft die wij nu kennen”, aldus Gijs de Vries, directeur van het Rode Kruis, die met Wijbrandi samenwerkte binnen de SHO.

De uitreiking vond plaats op het kantoor van UNICEF Nederland in gezelschap van de vele goede relaties met wie Wijbrandi zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor kinderen, aan de Bezuidenhoutse weg 74 in Den Haag.