UNICEF: recordaantal vluchtelingenkinderen heeft dringend bescherming nodig

6 mei 2016

GENEVE / DEN HAAG – UNICEF roept vandaag op tot dringende maatregelen om onbegeleide en alleenstaande kinderen op de vlucht te beschermen. Deze kinderen lopen een ernstig risico slachtoffer te worden van misbruik, uitbuiting en mensenhandel. Het aantal onbegeleide en alleenstaande kinderen kende vorig jaar een record van ruim 95.000. Interpol schat dat één op de negen kinderen is vermist of verdwenen, maar de cijfers zijn in werkelijkheid vermoedelijk veel hoger.

In Slovenië is meer dan 80 procent van de onbegeleide minderjarigen verdwenen uit opvangcentra, terwijl in Zweden elke week tot tien kinderen worden vermist. In Duitsland werden eerder dit jaar 4.700 onbegeleide kinderen geregistreerd als vermist.

De oproep van UNICEF valt samen met de start van de onderhandelingen van Europese lidstaten voor het creëren van een eerlijker en duurzamer systeem voor de behandeling van migranten en vluchtelingen. UNICEF benadrukt dat elk besluit dat kinderen raakt moet worden gebaseerd op het belang van het kind. Dit uitgangspunt moet ook worden versterkt in het Dublin akkoord.

UNICEF benadrukt ook dat beslissingen over een kind sneller moeten worden genomen. De wachttijd tussen het moment van registratie en het moment dat kinderen naar een land kunnen dat heeft toegezegd ze te aanvaarden, kan nu elf maanden duren. UNICEF roept op deze wachttijd te verkorten tot maximaal 90 dagen. Daarnaast is het essentieel dat er onmiddellijk een voogd wordt aangesteld en gezinshereniging sneller plaatsvindt. Dit is van groot belang om kinderen te beschermen en vermissingen te voorkomen.

Volgens de laatste cijfers vroegen 96.500 onbegeleide en alleenstaande minderjarige kinderen asiel aan in Europa in 2015, ongeveer twintig procent van het totale aantal kinderen dat asiel aanvroeg. De meerderheid betrof tienerjongens uit Afghanistan; Syriërs waren de tweede grootste groep. Een groot aantal kinderen was jonger dan 14 jaar.

In sommige landen arriveerde in 2015 meer dan de helft van alle kinderen zonder begeleiding. In Zweden waren alleenstaande en onbegeleide pubers goed voor vijftig procent van alle vluchtelingenkinderen. In Italië kwamen 12.300 onbegeleide minderjarigen aan en slechts 4000 kinderen kwamen aan met familie.

Noot voor de redactie:

Bronnen :

Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00194

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/data_children_in_migration.pdf

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/ 15

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/FRAN_Q4_2015.pdf 16

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews 17

http://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/february-2016 10 not always considered as unaccompanied children.