UNICEF vraagt om toepassen kindgerichte informatie in asielprocedures

10 november 2015

UNICEF presenteert op 10 november een onderzoeksinstrument, dat autoriteiten en professionals beter in staat stelt het belang van het kind te kunnen afwegen in asiel- en migratieprocedures. Dit gebeurt tijdens een Europese expertmeeting in Brussel voor overheden, ambtenaren en andere betrokkenen bij asiel- en migratieprocedures. UNICEF roept Europese migratieautoriteiten op om meer aandacht te besteden aan kinderen op de vlucht, zowel bij de besluitvorming in asiel- en migratieprocedures als bij de hulpverlening en opvang van deze kinderen .

EMBARGO tot 10-11-2015 00:01 uur

Een op de vier asielzoekers in de EU is kind. Wat de reden voor vertrek ook is, kinderen die hun land verlaten zijn kwetsbaar. Of ze nu wel of niet vergezeld worden door familie, de reis is vol gevaren en ze arriveren in een onbekend land waar een vreemde taal wordt gesproken en een vangnet ontbreekt. Om de situatie van kinderen op de vlucht in te schatten en besluiten te nemen in het belang van het kind, is kennis van de situatie van kinderen in zowel het land van herkomst als in het land waar ze heen reizen van belang.

Met steun van de Europese Unie hebben UNICEF Nederland, België en Zweden gewerkt aan een methodiek voor het maken van kindgerichte landenrapporten (kinderambtsberichten of zogenoemde Child Notices). De Child Notice rapporten geven achtergrondinformatie over de situatie van kinderen in het land van herkomst. Het gaat om informatie over de toegankelijkheid van basisrechten als gezondheidszorg, voedsel, bescherming en onderwijs. Ook bevatten de rapporten informatie over schadelijke praktijken als kindhuwelijken, mensenhandel, huiselijk geweld, meisjesbesnijdenis, kinderarbeid en gewapend conflict.

“Een land dat veilig is voor volwassenen, hoeft dat niet te zijn voor kinderen. Kinderen kunnen voor hen zeer schadelijke tradities zijn ontvlucht, zoals gedwongen huwelijken, meisjesbesnijdenis of eerwraak. Ze kunnen op de vlucht zijn voor uitbuiting, mensenhandel of huiselijk geweld”, aldus Majorie Kaandorp, kinderrechtenexpert van UNICEF Nederland en onderzoekscoördinator van de Child Notices. “Het gebruik van de Child Notices vergroot de kans dat bij besluiten in asiel- en migratieprocedures het belang van het kind voorop staat. Deze informatie is belangrijk bij het wel of niet toekennen van een vluchtelingen- of andere beschermingsstatus. Maar ook als er sprake is van terugkeer en voorkomen moet worden dat kinderen (opnieuw) in gevaarlijke omstandigheden terechtkomen.”

De Child Notices zijn bedoeld voor beleidsmakers, voogden, begeleiders, advocaten en andere betrokkenen bij kinderen komend van of reizend naar de beschreven landen. De eerste Child Notices gaan over Afghanistan, Albanië, Marokko, Guinee en Soedan.

De methodiek en de Child Notice rapporten zijn ontwikkeld als onderdeel van het project “Better information for durable solutions and protection”, mede gesteund door de Europese Unie.

De Child Notice rapporten worden beschikbaar gesteld voor alle partijen in de asielprocedure via www.Unicef.nl/childnotices