UNICEF vraagt 14 miljoen dollar voor vluchtelingenkinderen in Europa

25 september 2015

Genève / New York, 25 September – UNICEF vraagt om 14 miljoen dollar voor de hulp aan vluchtelingen- en migrantenkinderen in Europa. Het aantal kinderen in Europa op de vlucht voor conflicten zoals in Syrië, Irak en Afghanistan, neemt dagelijks toe. Volgens Eurostat zochten de eerste zes maanden van dit jaar 133.000 kinderen asiel in de Europese Unie. Dat zijn gemiddeld 19.000 kinderen per maand. Eén op de vier asielzoekers is een kind.

" Nu de winter in Europa nadert en er zoveel kinderen op de vlucht zijn, moet de zorg voor deze kinderen onze prioriteit zijn," zei Marie-Pierre Poirier, UNICEF speciale coördinator voor de vluchtelingen- en migrantencrisis in Europa. "We werken samen met overheden en partners in Europa, waar onze steun nodig is. We doen onze uiterste best om de kinderen veiligheid te bieden en gezondheidszorg en er op toe te zien dat hun rechten en waardigheid worden geëerbiedigd."

De veertien miljoen dollar heeft UNICEF de komende twaalf maanden onder meer nodig voor:

• het opzetten van kindvriendelijke ruimtes in opvangcentra;

• gezondheidszorg voor kinderen en informatie over gezonde voeding aan gezinnen;

• onderwijs en leerprogramma's;• advies aan overheden en organisaties over kinderrechten, bescherming van kinderen, psychosociale steun, het tegengaan van geweld en bescherming tegen mensenhandel;

• ondersteuning en bescherming van kinderen die in Europa zijn zonder ouders of verzorgers.

UNICEF helpt Europese regeringen om oog te hebben voor de kwetsbare positie van kinderen op de vlucht en hun belangen altijd voorop te zetten in hun vluchtelingen- en migrantenbeleid.

UNICEF heeft de afgelopen maanden haar steun al opgevoerd in Kroatië, Servië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Ook biedt UNICEF steun aan overheden en lokale partners om in Griekenland, Hongarije, Slovenië en Oostenrijk hulp te bieden aan de meest kwetsbare kinderen.

Behalve in Europa is UNICEF actief bij opvang in de regio. Voor de humanitaire programma's in Syrië en de buurlanden, waar 7,6 miljoen kinderen hulp nodig hebben, is nog slechts ongeveer de helft van de benodigde gelden – 903 miljoen dollar voor 2015 - gedekt.

In Nederland adviseert UNICEF Nederland de overheid en betrokken instanties en ziet toe op kindvriendelijke opvang. Ook ontwikkelt UNICEF Nederland kleinschalige projecten om vluchtelingenkinderen een veilige plek te bieden waar ze kunnen ontspannen en de verschrikkingen van hun reis kunnen verwerken.

UNICEF Nederland zet zich in voor vluchtelingenkinderen in de regio, in Europa en in Nederland. Donaties zijn welkom via www.unicef.nl