UNICEF en VN: kinderen lopen groter risico kindsoldaat te worden

12 februari 2015

VOORBURG / NEW YORK, 12 februari 2015 - Kinderen zijn steeds kwetsbaarder voor rekrutering door gewapende groepen, nu conflicten wereldwijd wreder zijn en wijdverbreid voorkomen. Dat zeggen UNICEF en de speciale vertegenwoordiger van de VN voor kinderen en gewapende conflicten, vandaag op de Internationale Dag tegen de inzet van kindsoldaten. Tienduizenden jongens en meisjes zijn betrokken bij strijdkrachten en gewapende groeperingen in conflicten in meer dan twintig landen. Velen zijn slachtoffer van daden van onuitsprekelijke wreedheid of getuige daarvan of worden gedwongen daaraan deel te nemen.

"Terwijl regeringen wereldwijd vooruitgang boeken in de erkenning dat kinderen niet thuis horen in het leger, is de rekrutering van kindsoldaten nog steeds een groot probleem, vooral door gewapende groepen", zegt Leila Zerrougui, speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor kinderen en gewapende conflicten. "Van de 59 partijen in conflict, geïdentificeerd door de secretaris-generaal, die ernstige schendingen begaan tegen kinderen zijn er 57 die kindsoldaten rekruteren en inzetten."

UNICEF en de VN roepen op tot dringende maatregelen om ernstige schendingen tegen kinderen te beëindigen, waaronder de werving en het gebruik door gewapende groepen. Partijen bij conflicten moeten voldoen aan hun verplichtingen volgens het internationale recht.

"De vrijlating van alle kinderen uit gewapende groepen moet plaatsvinden zonder vertraging. We kunnen niet wachten op de vrede om kinderen te helpen die gevangen zitten in het midden van de oorlog," zegt de Nederlandse Joke Brandt, plaatsvervangend directeur van UNICEF Internationaal. "We moeten investeren in het weghouden van kinderen van de frontlinies, onder meer door onderwijs en economische steun. Dat is cruciaal voor hun toekomst en de toekomst van hun samenleving."

In Afghanistan blijven kinderen aangeworven door strijdende partijen zoals het Haqqani-netwerk en de Taliban. Dit ondanks de vooruitgang op de beëindiging van de rekrutering en inzet van kinderen in de nationale veiligheidstroepen. In de meest extreme gevallen werden kinderen gebruikt als zelfmoordterroristen, om wapens te maken en om explosieven te vervoeren.

In de Centraal-Afrikaanse Republiek, zijn jongens en meisjes van acht jaar oud gerekruteerd en gebruikt door alle partijen in het conflict om rechtstreeks deel te nemen aan interetnisch en religieus geweld.

In de Democratische Republiek Congo zijn kinderen geronseld door meerdere gewapende groepen, voornamelijk in het oosten van het land. De kinderen, soms pas 10 jaar oud, worden gebruikt als soldaten of als dragers en koks. Meisjes worden naar verluidt gebruikt als seksslavinnen of zijn slachtoffer van andere vormen van seksueel geweld.

In Irak en Syrië hebben de opkomst van IS en de toename van gewapende groepen kinderen nog kwetsbaarder gemaakt voor rekrutering. Kinderen van 12 jaar krijgen militaire training en worden ingezet als informant, om controleposten te bemannen en strategische locaties te bewaken. In sommige gevallen zijn ze gebruikt voor het plegen van zelfmoordaanslagen en het uitvoeren van executies.

UNICEF en partners ondersteunen kinderen die zijn bevrijd van de gewapende groepen. Ze worden herenigd met hun familie en voorzien in hun basisbehoeften. Ze krijgen gezondheidszorg en psychologische hulp en toegang tot onderwijs.

27 januari werden de eerste van ongeveer 3.000 kinderen vrijgelaten uit de Cobra Faction van het “Democratische leger van Zuid-Soedan” (SSDA). Meer dan 500 kinderen zijn inmiddels vrijgelaten en krijgen nu ondersteuning bij hun terugkeer naar het gewone leven. Meer vrijlatingen worden in de komende maand verwacht.

Noot voor de redactie:

De Internationale Dag tegen het gebruik van Kindsoldaten werd in 2002 opgericht, toen op 12 februari 2002 het Protocol kinderen in gewapende conflicten bij het Verdrag van de Rechten van het Kind in werking trad. Dit protocol is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in mei 2000 en is geratificeerd door 159 landen.

De Speciale Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor Kinderen en Gewapende conflicten fungeert als de toonaangevende pleitbezorger van de VN voor de bescherming van door gewapende conflicten getroffen kinderen en brengt hun stem in bij de hoogste organen van de VN. Voor meer informatie: www.childrenandarmedconflict.un.org