Meer dan 16.000 wezen door ebola

6 februari 2015

Van ongeveer 16.600 kinderen in Guinee, Liberia en Sierra Leone is geregisteerd dat zij een of beide ouders of verzorgers verloren aan ebola. UNICEF helpt de kinderen te identificeren en verstrekt directe zorg en bescherming via de familie, de gemeenschap of pleeggezinnen. Ruim 3500 kinderen verloren beide ouders of verzorgers. In Guinee zijn alle 773 kinderen die beide ouders verloren, geplaatst bij familie. In totaal is minder dan drie procent van de getroffen kinderen buiten de familie of gemeenschap geplaatst.

Guineauni178344

"Na aanvankelijke angsten en misvattingen over ebola, zorgt familie in de meeste gevallen voor de kinderen die hun ouders zijn verloren," aldus Manuel Fontaine, directeur van UNICEF voor West-Afrika. "Dit toont de kracht van familiebanden en de buitengewone veerkracht van gemeenschappen in een tijd van grote ontberingen."

De identificatie van kwetsbare kinderen en hen te beschermen en verzorgen is een van de vele uitdagingen van de ebolacrisis. Het maatschappelijk welzijn en de bescherming van kinderen was in deze regio al zwak voor de uitbraak van ebola.

Kinderen en de gezinnen die voor hen zorgen krijgen geld en materiële bijstand en worden geholpen bij het weer naar school gaan. Daarnaast krijgen de kinderen psychosociale steun bij het verwerken van hun verlies. Kinderen die fysiek contact hadden met een ebolapatiënt zijn voorzien van de juiste zorg gedurende de incubatietijd (21 dagen) van het virus. Meer dan 90 procent van deze ruim 250 kinderen werden kort na de quarantaineperiode opgevangen door familieleden.

UNICEF heeft daarnaast een netwerk opgezet van ebola overlevenden. De ‘overlevers’ zijn cruciaal bij het ondersteunen van de kinderen, omdat zij hen normaal konden verzorgen zonder angst voor infectie.

Manuel Fontaine van UNICEF: "Nu de door ebola getroffen landen richting herstel gaan, moeten we de gelegenheid aanpakken om de bescherming van alle kwetsbare kinderen te verbeteren. Kindhuwelijken, kinderarbeid, seksueel geweld en uitbuiting bestonden voor uitbraak van ebola. We willen al deze problemen aanpakken!"

 

Cijfers medio januari 2015

Totaal

Indicator

Guinee

Liberia

Sierra Leone

Totaal

Een ouder verloren

1,825

1,717

5,692

9,234

Twee ouders verloren

773

535

2,276

3,584

Eerste verzorger verloren (anders dan ouders)

1,515

2,267

N/K

3,782

Totaal aantal kinderen dat een of meer ouders of eerste verzorger verloor

4,113

4,519

7,968

16,600

Aantal kinderen besmet met ebola (bevestigd)

452

856

1,652

2,960

Sterftecijfer voor kinderen besmet met ebola

59%

57%

58%

58%

 

Aantal kinderen dat psychosociale steun ontvangt

16,044

4,519

9,103

29,666

 

Aantal vrijwilligers, sociaal werkers en specialisten getraind in psychosociale steun

1,087

718

420

2,225

Aantal gezinnen dat hulpgoederen heeft ontvangen

N/K

42,530

6,936

49,466

Aantal kinderen gesteund met geld /subsidies

657

649

334

1,640

Bron: UNICEF gegevens uit Guinee, Liberia en Sierra Leone