Nog nooit zond UNICEF zoveel hulp naar rampgebieden

26 augustus 2014

In augustus verzond UNICEF 1000 ton levensreddende hulpgoederen naar kinderen in de meest urgente noodsituaties in de wereld. Nog nooit stuurde de hulporganisatie zoveel materiaal in één enkele maand. De hoeveelheid afgeleverde goederen vult 19 grote vrachtvliegtuigen.

Denemarkenuni139654

“Deze enorme operatie is een reactie op de enorme noden in veel verschillende landen op hetzelfde moment”, zegt Shanelle Hall, hoofd logistiek van UNICEF. “Het is van het grootste belang om de toegangsroutes goed werkend te houden, zodat onze voorraden de kinderen bereiken die ze het hardste nodig hebben.”

Anticiperend op de ontwikkelingen in Irak en de uitbraak van ebola in West-Afrika charterde UNICEF zoveel vluchten als mogelijk. In 27 dagen verstuurde UNICEF vanuit ‘supply-hub’ Kopenhagen 33 noodhulpzendingen naar de probleemgebieden in de wereld:

  • De Centraal Afrikaanse Republiek ontving 26 ton medisch materiaal, vaccinaties, noodvoedsel en materiaal om waterputten te slaan. Anti-malariamedicijnen zijn cruciaal om kinderen te beschermen tegen de belangrijkste doodsoorzaak in het land.
  • Naar ontheemde gezinnen in noordwest Irak ging 500 ton noodhulp, bestaande uit onder meer noodvoedsel, water, medicijnen en tenten. De 4 miljoen doses polio vaccin moeten de gezondheid van kinderen beschermen op het moment dat deze afschuwelijke ziekte weer in opkomst is vanwege de ingestorte gezondheidszorg in buurland Syrië.
  • Liberia’s inspanningen om de uitbraak van ebola in te dammen worden ondersteund door 248 ton hulpgoederen, waaronder latex handschoenen, veiligheidsbrillen en overalls om medisch personeel te beschermen. Daarnaast stuurde UNICEF ontsmettingsmiddel en medicijnen. UNICEF helpt de regering bij het verspreiden van hulpgoederen omdat die dat door de crisis in het land niet meer zelf kan.
  • De Staat Palestina ontving 3,5 ton, meest medicijnen om de in het conflict beschadigde ziekenhuizen en klinieken opnieuw te bevoorraden. UNICEF stuurde ook vaccins, van groot belang om de kinderen te beschermen die extra kwetsbaar zijn in de dichtbevolkte schuilplaatsen.
  • Zuid Soedan ontving 34 ton, het meest bestaande uit noodvoedsel. Met name kinderen zijn er kwetsbaar vanwege de teruglopende voedselvoorraden in het Afrikaanse land. De verwachting is dat 50.000 kinderen dit jaar nog overlijden door ondervoeding. Bijna 1 miljoen kinderen onder de vijf zullen behandeling voor acute ondervoeding nodig hebben.
  • Syrië, waar al vier jaar lang een gestage stroom hulpgoederen naartoe gaat, ontving in augustus 89 ton hulpmateriaal. Dat bestond met name uit waterzuiveringstabletten en lesmateriaal. UNICEF stuurde ook 156 ton medische hulpmiddelen, lesmateriaal en water supplies naar gevluchte Syriërs in Libanon en Jordanië. Spullen voor de winterperiode zijn onderweg.

Hall: “In crises van deze omvang moeten kinderen eerst worden geholpen. Zolang kinderen hulp nodig hebben gaat UNICEF door met deze complexe noodoperaties.”

P5130664