UNICEF: grotere inspanningen en innovatie in verzamelen van data nodig

30 januari 2014

Vijfentwintig jaar geleden deed de wereld een belofte aan alle kinderen: ze te beschermen en hun rechten te bevorderen; om er alles aan te doen kinderen tot volle ontwikkeling te laten komen. In de aanloop naar de viering van het 25-jarig bestaan van het ‘Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind’, presenteert UNICEF een nieuw rapport: The State of the Worlds Children in Numbers. Het toont de enorme vooruitgang die de afgelopen 25 jaar voor kinderen wereldwijd  is geboekt, maar legt ook opvallende ongelijkheden bloot. De VN-kinderrechtenorganisatie benadrukt in het rapport hoe belangrijk het is te investeren in onderzoek en betrouwbare cijfers om te zien waar we de belofte aan kinderen waarmaken en waar we nog tekortschieten.

800 sowcreportcoveruni157126lr

Rapport - The State of the Worlds Children in Numbers

The State of the Worlds Children in Numbers bevat per land statistische gegevens over de ontwikkeling, bescherming en overlevingskansen van kinderen. Sinds de ondertekening van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind op 20 november 1989 is enorme vooruitgang geboekt:

  • Zo’n 90 miljoen kinderen leven nu nog, terwijl ze zouden zijn overleden als het kindersterftecijfer op het niveau van 1990 zou zijn gebleven. Dit komt in grote mate door de vooruitgang in het leveren van vaccinaties, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen.
  • Verbeteringen in voeding hebben sinds 1990 geleid tot een daling van 37% van chronische ondervoeding onder kinderen.
  • Het aantal kinderen dat naar de basisschool gaat, is toegenomen. Zelfs in de minst ontwikkelde landen. In die landen hadden in 1990 slechts 53 op de 100 kinderen toegang tot de basisschool, tegen 81 op de 100 in 2011.

De statistieken in het rapport getuigen echter ook van voortdurende schendingen van de rechten van het kind:

  • In strijd met hun fundamentele recht om te overleven en te ontwikkelen, overleden in 2012 ongeveer 6,6 miljoen kinderen onder de 5 jaar, voornamelijk door oorzaken die eenvoudig te voorkomen zijn.
  • 15% van de kinderen in de wereld wordt aan het werk gezet, wat hun recht op bescherming tegen economische uitbuiting in gevaar brengt en inbreuk maakt op hun recht om te leren en te spelen .
  • 11% van de meisjes is getrouwd voordat ze 15 jaar oud is. Het brengt een risico met zich mee voor hun recht op gezondheidszorg , onderwijs en bescherming .

 Bovendien tonen de cijfers dat de verworvenheden van de ontwikkelingen niet voor alle kinderen gelijk zijn:

  • Ten opzichte van de rijkste kinderen in de wereld, hebben de armste kinderen bijna drie keer (2,7) minder kans op vakkundige hulp bij hun geboorte, waardoor zij én hun moeders een verhoogd risico lopen op complicaties bij de bevalling.
  • In Niger hebben alle stedelijke huishoudens toegang tot veilig drinkwater ten opzichte van slechts 39 procent van de huishoudens op het platteland.
  • In Tsjaad gaan voor elke 100 jongens slechts 44 meisjes naar het voortgezet onderwijs.

In het rapport dringt UNICEF aan op grotere inspanningen en innovatie in het verzamelen van data om ervoor te zorgen dat echt élk kind van ’s-werelds 2,2 miljard kinderen krijgt waar het recht op heeft.