UNICEF: aantal chronisch ondervoede kinderen neemt af

25 april 2013
12aprondervoedinguni134461

Het aantal kinderen dat chronisch ondervoed is, neemt af. Volgens onderzoek door UNICEF zijn op dit moment 165 miljoen kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed. Dat staat in het rapport Improving Child Nutrition: The achievable imperative for global progress, dat vanmiddag verschijnt. Het gevaar van langdurig voedselgebrek is, specifiek bij kleine kinderen, achterstand in de lichaamsgroei en een beperktere ontwikkeling van de hersenen. Ook hebben chronisch ondervoede kinderen een groter risico op overlijden door infectieziekten.

Het UNICEF-rapport laat zien dat chronische ondervoeding succesvol kan worden aangepakt. Vooral als de aanpak zich richt op de periode van zwangerschap en de eerste twee levensjaren van het kind. Een aantal simpele maatregelen bleek zeer effectief: het verbeteren van de voeding van zwangere vrouwen, het promoten van borstvoedingen het beschikbaar stellen van extra vitaminen en mineralen. De eerste twee jaar van een kinderleven zijn cruciaal: chronisch ondervoede baby's en peuters lopen een groeiachterstand op die ze niet meer kunnen inhalen. Wereldwijd is één op de vier kinderen onder de vijf chronisch ondervoed. De meesten van hen wonen in slechts veertien landen.

"Chronische ondervoeding vernietigt mogelijkheden in een kinderleven, maar ook voor de ontwikkeling van een land", zegt Anthony Lake, directeur van UNICEF Internationaal. "Dat de aanpak succesvol is, bewijst dat we door moeten gaan ondervoeding aan te pakken. Vooruitgang is mogelijk - en nodig."

De succesvolle aanpak is zichtbaar in Ethiopië, Haïti, India, Nepal, Peru, Rwanda, Congo DRC, Sri Lanka, Kirgizië, Tanzania en Vietnam. In Maharashtra bijvoorbeeld, één van de meest drukbevolkte staten in India, was in 2005 nog 39 procent van de kinderen onder de twee jaar chronisch ondervoed. In 2012 was dat teruggedrongen tot 23 procent.

In Ethiopië ging de daling van het aantal kinderen dat chronisch ondervoed is (van 57 procent naar 44 procent) gepaard met een navenante daling van de kindersterfte. Stierven in het jaar 2000 nog 139 kinderen per 1000 geborenen, in 2011 waren dat er 77 per 1000 geborenen. Het terugdringen van chronische ondervoeding heeft een positief effect op het kindersterftecijfer. In Nederland voert UNICEF campagne tegen kindersterfte onder het motto 'We gaan voor nul'.