UNICEF schaalt noodhulp Syrië op

6 september 2012

De huidige crisis in Syrië treft naar schatting 1,3miljoen kinderen, zowel in het land zelf als in de omringendelanden. In de hele regio neemt de behoefte aan voedingshulp engezondheidszorg met de dag toe. Om de kinderen te beschermen, moetsnel worden ingegrepen. UNICEF, de kinderrechtenorganisatie van deVerenigde Naties, schaalt haar noodhulpprogramma op.

Duizenden Syrische kinderen zullen worden onderzocht omondervoeding te voorkomen. De kinderen in het vluchtelingenkampZa'atari worden - naast deze screening - ook ingeënt. Insamenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) enpartnerorganisaties, starten UNICEF en het ministerie vanVolksgezondheid in het noorden van Jordanië een grotevaccinatiecampagne tegen polio en mazelen. De campagne richt zichop het bereiken van meer dan 100.000 kinderen in Za'atari,doorvoercentra én gemeenschappen die vluchtelingen opvangen.

"Het conflict heeft de gezondheidszorg in heel Syrië verstoord,zodat de meeste kinderen van vluchtelingen en hun families geentoegang meer hadden tot routine vaccinaties of andere basalegezondheidszorg", aldus Mahendra Sheth, gezondheidsadviseur vanUNICEF in het ​​Midden-Oosten. "Dit werk is van vitaal belang,omdat tijdens een crisis kinderen het meest kwetsbaar zijn vooruitbraken van ziektes en ondervoeding. Vooral kinderen die invluchtelingenkampen zoals Za'atari moeten leven, zijnkwetsbaar."
 
Onder extreem moeilijke omstandigheden, bereiken UNICEF en lokalepartners ook in Syrië families met levensreddende gezondheidszorg.Ze schuilen in scholen in heel Damascus. Acht mobiele medischeteams worden uitgezonden om 175.000 mensen te bereiken in dezwaarst getroffen regio's, waaronder Aleppo, Damascus, Dara'a, Hamaen Homs. Snelle evaluaties om de voedingssituatie van kinderen tevolgen, moeten in en rond Damascus worden opgeschaald.
 
In Libanon en Irak, waar respectievelijk meer dan 40.000 en 15.000Syrische vluchtelingen schuilen, worden vaccinaties verstrekt enwordt de voedingstoestand van kinderen onder de 5 jaar op de voetgevolgd.

UNICEF vraagt de internationale gemeenschap om fondsen voor haarnoodhulpprogramma's op het gebied van water, sanitairevoorzieningen, onderwijs, gezondheidszorg en voeding, dietienduizenden Syrische kinderen en hun families in Syrië enomringende landen bereiken.

***
Voor meer informatie:

Martin de Beer
Corporate Communicatieadviseur / Persvoorlichter
UNICEF Nederland
070 3339379
06 14799599