De wereld van UNICEF binnen handbereik

25 april 2012

De groei van het mobiele internetgebruik zet zichonverminderd door. Uit recent marktonderzoek van telecomautoriteitOPTA blijkt dat steeds meer consumenten hun mobiele telefoongebruiken om online te gaan. Ook UNICEF Nederland verwacht eentoename van het aantal bezoekers via mobiele apparaten - zoalssmartphones en tablets - op haar website. De organisatie speeltdaarop in door een speciaal voor deze apparaten ontwikkelde websitete lanceren: m.unicef.nl.

De website m.unicef.nl is een vereenvoudigde versievan de gewone website van UNICEF Nederland (www.unicef.nl), dievoor gebruik via mobiele telefoons niet helemaal geschikt is. Demobiele site is weliswaar eenvoudiger, maar het bevat allebelangrijke functies en informatie van de organisatie. De gebruikerkan lezen over UNICEF's werk voor kinderen, het laatste nieuws uitde wereld van UNICEF  vinden én contact leggen met deorganisatie via - onder andere - de sociale mediakanalen. Ook wordtde mogelijkheid geboden te doneren via SMS. Zo kan de gebruikereenvoudig, overal én op elk gewenst moment bijdragen aan een beterewereld voor kinderen.

De mobiele site is voor UNICEF gebouwd door het Amsterdamseinternetbureau Bestebroer. Eigenaren Michiel en Rogier Bestebroer:"Een mobiele website moet in onze optiek voldoen aan driebelangrijke eisen: hij moet optimaal zijn vormgegeven en gebouwdvoor de eigenschappen van een mobiel apparaat, aansluiten bij debestaande website van de organisatie en unieke functionaliteitenbezitten die je alleen op een mobiel apparaat kunt gebruiken. Desite m.unicef.nl sluit hier volledig op aan."

***
Voor meer informatie:

Martin de Beer
Corporate Communicatieadviseur / Persvoorlichter
UNICEF Nederland
070 3339379
06 14799599