Mozambique hulpgoederen

UNICEF krijgt slagkracht door Nederlandse overheidssteun

De Nederlandse overheid steunt UNICEF met ongeoormerkte fondsen: we kunnen hierbij zelf beslissen waar we het aan besteden. Door die flexibiliteit kunnen we snel en op grote schaal in actie komen. De Nederlandse overheidssteun heeft zo een bijzonder waardevolle impact op de levens van kinderen wereldwijd.

334.000

334.000

ernstig ondervoede jonge kinderen kregen toegang tot levensreddende kwalitatieve zorg in Tsjaad

Miljoenen kinderen en vrouwen

Miljoenen kinderen en vrouwen

kregen noodhulp na de ongekende overstromingen in Pakistan

40.000 scholen

40.000 scholen

in Vietnam werden voorzien van zonne-energie

Enorme slagkracht

Met de flexibele steun van de Nederlandse overheid kunnen we hulp bieden bij vergeten rampen en in  acute noodsituaties, ontwikkelen we innovatieve projecten voor nieuwe wereldwijde uitdagingen en kunnen landenkantoren hun werk voortzetten. Vrij besteedbaar geld geeft ons een enorme slagkracht. We zijn blij dat ook in de Miljoenennota (2023) deze steun aan UNICEF weer bevestigd is en zetten ons in om het politieke draagvlak voor deze onmisbare hulp aan kinderen wereldwijd te behouden en vergroten.

Basisfinanciering voor mondiale impact

Honderd procent van het geld wordt gebruikt om onze missie te bevorderen. 85 procent hiervan gaat rechtstreeks naar programma’s op landelijk, regionaal of wereldwijd niveau, zorgvuldig toegekend op basis van waar kinderen de grootste behoefte hebben. De overige vijftien procent gaat naar strategische en innovatieve activiteiten, lobbywerk en programma’s, en het noodfonds van UNICEF.

De belangrijkste voordelen van deze flexibele, ongeoormerkte fondsen:

  • Voorspelbaarheid: door de jaarlijkse steun van de Nederlandse overheid met een vaste bijdrage kunnen we langetermijnprogramma’s voor kinderen plannen en uitvoeren
  • Flexibiliteit: we kunnen snel handelen in moeilijke en steeds veranderende situaties
  • Efficientie: we zijn minder tijd kwijt aan aan rapportering
  • Hierdoor kunnen wij het grootst mogelijke effect bereiken: de levens van kinderen wereldwijd verbeteren

UNICEF is hierdoor structureel aanwezig in 190 landen

We zijn actief op wereldwijde schaal, en ook op landelijk en lokaal niveau. Van voeding, onderwijs en gezondheidszorg, tot kinderbescherming, noodhulp en water & sanitatie; UNICEF zorgt ervoor dat jaarlijks miljoenen kinderen gezond en veilig ter wereld komen en opgroeien.

Jongen in Pakistan

Abdul (16) in een kindvriendelijke ruimte van UNICEF die na de overstromingen in Pakistan is opgezet om kinderen te helpen, hen te laten spelen, leren en groeien.

Resultaten in 2022

Ongeoormerkte financiering heeft in 2022 bijgedragen aan belangrijke resultaten voor kinderen over de hele wereld. Een aantal hoogtepunten:

  • Problemen aangepakt op het gebied van veiligheid, gezondheid, het genereren van inkomsten, ontbossing en klimaatverandering in Burundi. Ondersteuning van een pilot om een ​​‘groene houtskool’-initiatief te ontwikkelen om ontbossing tegen te gaan en geweld aan te pakken tegen meisjes. 
  • Noodhulp mogelijk maken voor, tijdens, en na ongekende overstromingen in Pakistan.  UNICEF kon met de flexibele fondsen snel hulpgoederen leveren. Het vergemakkelijkte ook de snelle opschaling in het veld waardoor levensreddende hulp kan worden geboden aan miljoenen vrouwen en kinderen. 
  • Versnellen van klimaatbestendig en klimaatslim onderwijs in Vietnam. Bijgedragen aan een studie en stappenplan voor zonne-energie op daken voor 40.000 scholen.
  • Bevorderen van jongerenactivisme op het gebied van klimaat verandering in de oostelijke Cariben. Met flexibele fondsen ondersteunen we empowerment-initiatieven om ervoor zorgen dat de stemmen van kinderen en jongeren meegenomen werden in klimaatstrategieën en - beleid. 

Duurzaamheid en klimaat

Klimaatverandering raakt de levens van vrijwel alle kinderen ter wereld. Deze effecten zijn grimmig: de gezondheid en het leven van kinderen, hun onderwijs en welzijn zijn in gevaar zijn gebracht. Klimaatverandering heeft invloed op elk aspect van het werk van UNICEF voor kinderen. UNICEF vindt dat elk kind het verdient een leefbare planeet, en ongeoormerkte fondsen spelen een cruciale rol om dit mogelijk maken. In 2022 maakten deze fondsen het voor UNICEF mogelijk te werken aan duurzaamheid en klimaat.

Lees het Engelstalige rapport Core Resources 2022.

Bekijk de video over het partnership tussen UNICEF en de Nederlandse overheid en hoe het ongeoormerkte geld zorgt voor enorme impact voor kinderen wereldwijd.