Val kabinet leidt tot grote zorgen onder jongeren

21 juli 2023

De val van kabinet Rutte 4 en de aanstaande verkiezingen hebben grote gevolgen voor de toekomst van de ruim 3,3 miljoen kinderen onder de 18 jaar in Nederland. Ruim 1000 jongeren hebben in een UNICEF-peiling hierover hun zorgen geuit.

UNICEF jongeren opiniepeiling val kabinet

Uit de jongerenopiniepeiling blijkt dat jongeren een minister-president willen die eerlijk en betrouwbaar is. 

Uit de jongerenopiniepeiling blijkt dat jongeren een minister-president willen die eerlijk en betrouwbaar is. 

Ze geven aan dat ze bang zijn voor stilstand met name op de thema’s onderwijs (53 procent), armoede (48 procent), jeugdzorg (41 procent) en klimaat (31 procent).  

Kinderen en jongeren hebben een beetje (39%) of geen vertrouwen (27%) dat politieke partijen genoeg denken aan wat voor hen belangrijk is. Zo zegt een van de jongeren: ‘Heel vaak wordt gedacht dat kinderen geen stem en mening hebben. Maar wij zijn wel de toekomst.’ 

Aandacht voor de jeugd  

“Dat is zorgelijk”, stelt Sacha Bökkerink, hoofd Pleit & programma's bij UNICEF Nederland: ”Jongeren herkennen zich niet in het beleid en de gevoerde discussies in de Tweede Kamer, terwijl 75 procent van de jongeren in de peiling aangeeft dat politieke partijen aandacht en plannen moeten hebben voor hun toekomst.” 
 

Verkiezingsprogramma 

UNICEF ziet dit signaal van jongeren al langer terugkomen. In een recent uitgevoerd onderzoek geven jongeren aan dat ze weinig invloed kunnen uitoefenen op verschillende onderwerpen die hen aangaan en dat ze bang zijn voor de gevolgen. UNICEF roept politieke partijen op om kinderen centraal te stellen bij het opstellen van de verkiezingsprogramma's. Alleen dan krijgen kinderen en jongeren weer vertrouwen in de politiek en in hun toekomst. Het Kinderrechtenverdrag geeft hier duidelijke richtlijnen voor. 

Eigenschappen premier

Nu er verkiezingen aankomen, krijgen veel kinderen voor het eerst te maken met een nieuwe premier. Wat voor eigenschappen ze voor deze persoon wensen, is voor jongeren heel duidelijk blijkt uit de peiling. Van groot belang vinden ze de nieuwe minister-president betrouwbaar (79 procent) en eerlijk (73 procent) is. Ook daadkracht (45 procent) en slim (44 procent) vinden ze belangrijke eigenschappen. 

“De uitkomsten laten zien dat kinderen en jongeren heel nadrukkelijk bezig zijn met onderwerpen die henzelf en hun omgeving aangaan en dat ze het wachten op een nieuwe regering om deze vraagstukken op te pakken geen optie vinden”, zegt Bökkerink. “UNICEF benadrukt dat een duidelijke visie over de positie en het opgroeien van de jeugd in Nederland en de rol van de overheid daarbij noodzakelijk is.”  

Jongerenopiniepeiling UNICEF 

UNICEF voert peilingen onder jongeren van 10 jaar tot 18 jaar vier keer per jaar uit om te onderzoeken wat kinderen en jongeren bezighoudt en om op die manier de stem van jongeren te laten horen. De jongerenopiniepeilingen worden uitgevoerd door No Ties in opdracht van UNICEF Nederland. In totaal hebben 1000 jongeren aan dit onderzoek meegedaan. De resultaten zijn gewogen op leeftijd, geslacht, sociale klasse van het huishouden en regio.