Jongerenadvies en aanbevelingen aangeboden aan staatssecretaris

17 oktober 2022

Jongeren overhandigen in navolging van Jongeren Prinsjesdag nu ook het UNICEF-jongerenadvies aan staatssecretaris Jeugd en Preventie van Ooijen. Ze gingen in gesprek met elkaar en benadrukken met concrete aanbevelingen hoe de politiek aan de slag moet met mentaal welzijn, onderwijs en jongerenparticipatie.

Jongeren overhandigen advies aan van Ooijen

Mentaal welzijn topprioriteit

Deze drie thema’s zijn onderwerpen die jongeren het meest raken en waar nog veel te verbeteren valt. Op Jongeren Prinsjesdag bespraken zij hun advies al met een aantal Kamerleden. Zij hebben toegezegd verder met de jongeren in gesprek te gaan om zich goed te kunnen voorbereiden op het Jeugddebat in november.

Op de vraag waar de staatssecretaris nu zelf echt mee aan de slag wil gaan antwoordde van Ooijen: “Mentale gezondheid is voor mij topprioriteit. Er zijn inmiddels veel rapporten die laten zien dat het er echt niet goed voor staat. We moeten ook kijken hoe we de jeugdzorg georganiseerd hebben, en het weer opnieuw vormgeven. Het is lastig omdat er veel, soms conflicterende meningen zijn over hoe je het wel moet organiseren, vanuit gemeente, zorgprofessionals en jongeren zelf. Maar we moeten er wel uitkomen samen jongeren actief betrekken bij de hervorming van de jeugdzorg. In projecten waar we al goed samenwerken met jongeren, zie ik echt dat de plannen er beter van zijn geworden.”

Aanbevelingen in kindvriendelijke taal

UNICEF vindt het niet alleen belangrijk dat de stem van jongeren gehoord en serieus genomen wordt, jongeren hebben er volgens het VN-kinderrechtenverdrag recht op. Drie thema's uit de eerdere aanbevelingen aan Nederland worden ondersteund door het Jongerenadvies. Deze aanbevelingen van het Kinderrechtencomité van de VN werden deze middag ook in begrijpelijke taal overhandigd en besproken door jongeren vanuit het Kinderrechtencollectief. Ieder land dat het Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd moet vijfjaarlijks verslag doen aan het Kinderrechtencomité over de stand van zaken in het land. Het comité schrijft op basis daarvan aanbevelingen, maar deze worden in moeilijke taal opgeschreven. Daarom heeft het Kinderrechtencollectief deze, met kinderen en jongeren, vertaald in begrijpelijk Nederlands, “zodat alle kinderen en jongeren het kunnen begrijpen, maar ook de rest van Nederland, aldus Imane, een van de kinderen die aangesloten is bij het collectief.

Met een stukje meer lef

Er moet in Nederland nog veel bereikt worden op het gebied van kinderrechten. Daar is ook de staatssecretaris het mee eens. “Het moet beter, sneller en met een stukje meer lef,” zei hij zelf dinsdagmiddag. Hij ziet het al sinds zijn aantreden als staatssecretaris als zijn missie om voor ieder kind te knokken, want “ieder kind is het waard om voor te knokken” De staatssecretaris vond de gesprekken met de jongeren zeer inspirerend en heeft toegezegd verder met hen te willen praten over deze belangrijke onderwerpen.

Iedere vijf jaar voelt het VN-Kinderrechtencomité Nederland aan de tand over kinderrechten. Ondanks vooruitgang ten opzichte van vijf jaar geleden, valt er nog veel te verbeteren. Het Kinderrechtencollectief vertaalde de aanbevelingen van het Comité en liet jongeren meeschrijven aan een kindvriendelijke uitgave.