Corona is grootste crisis voor kinderen in afgelopen 75 jaar

9 december 2021

In het 75-jarige bestaan van UNICEF was er niet eerder een crisis die kinderen zo hard raakte als de coronapandemie.

Oeganda corona 2021 un0544520

Schrikbarende cijfers

Het aantal kinderen dat honger heeft, niet naar school kan, in armoede leeft of misbruikt wordt neemt schrikbarend toe. En minder kinderen hebben toegang tot gezondheidszorg, vaccins of voldoende voedsel. Dat staat in het vandaag gepubliceerd rapport  Preventing a lost decade: Urgent action to reverse the devastating impact of COVID-19 on children and young people

Geschat wordt dat 100 miljoen extra kinderen in armoede leven als gevolg van de pandemie, een stijging van 10 procent sinds 2019. Zelfs in het gunstigste scenario zal het zeven tot acht jaar duren om te herstellen en terug te keren naar kinderarmoedeniveaus van vóór corona.  In 2020 misten meer dan 23 miljoen kinderen essentiële vaccins, dat is een stijging van bijna 4 miljoen ten opzichte van 2019 en het hoogste aantal in 11 jaar.

Het coronavirus kent geen grenzen. UNICEF ook niet.

Doneer en help kinderen wereldwijd

De kwetsbaarste kinderen het hardst getroffen

‘Bijna twee jaar na het begin van de pandemie, blijft de impact van corona nog steeds doorgaan. De armoede neemt toe, de ongelijkheden zijn wereldwijd groter geworden en de rechten van kinderen worden op een voorheen ongezien niveau bedreigd’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. ‘Wij zien dat de coronapandemie de kloof tussen rijke en arme landen vergroot. De meest gemarginaliseerde en kwetsbare kinderen worden het hardst getroffen.’

Meisjes in Cambodja doen thuis hun schoolwerk

Meisjes in Cambodja doen thuis hun schoolwerk

Meisjes in Cambodja doen thuis hun schoolwerk

Wereldwijde gevolgen voor kinderen

  • Op het hoogtepunt van de pandemie gingen meer dan 1,6 miljard leerlingen niet naar school vanwege schoolsluitingen.
  • 50 miljoen kinderen lijden aan levensbedreigende ondervoeding en dit aantal kan tegen 2022 met 9 miljoen stijgen
  • Meer dan 13 procent van de kinderen van 10 tot 19 jaar had psychische aandoeningen. In oktober 2020 had de pandemie de geestelijke gezondheidsdiensten in 93 procent van de landen wereldwijd verstoord of volledig stopgezet.
  • Het aantal kinderen in kinderarbeid is wereldwijd gestegen tot 160 miljoen – een toename van 8,4 miljoen kinderen in de afgelopen vier jaar. Daar kunnen nog eens 9 miljoen kinderen bijkomen tegen het eind van 2022.

Naast de impact van de pandemie waarschuwt het rapport voor andere rechten van kinderen die in gevaar komen. Wereldwijd leven 426 miljoen kinderen – bijna 1 op de 5 – in conflictgebieden. Vrouwen en meisjes lopen het grootste risico op conflictgerelateerd seksueel geweld. En bijna de helft van de kinderen in de wereld – leven in landen die een extreem hoog risico lopen voor de gevolgen van klimaatverandering.

Help mee en doneer nu