Hulp aan kinderen in Afghanistan opgeschaald

23 augustus 2021

Ongeveer 10 miljoen kinderen in Afghanistan hebben de komende maanden humanitaire hulp nodig. Er heerst droogte in het land en het water is schaars. De coronapandemie heeft grote gevolgen en de winter komt er aan, waardoor nog meer kinderen hulp nodig hebben. Geschat wordt dat dit jaar 1 miljoen kinderen ernstig ondervoed raken en zij lopen het gevaar te sterven zonder tijdige behandeling.

Afghaans meisje op de vlucht un0502897

UNICEF verstrekt levensreddende gezondheidszorg, vaccinaties, voeding en water aan gezinnen en hoopt deze zorg uit te breiden naar gebieden, die voorheen niet konden worden bereikt.

"Miljoenen kinderen missen essentiële zorg, voeding, bescherming, onderdak en sanitaire voorzieningen. We kunnen niet toekijken hoe kinderen ernstig acuut ondervoed raken. Ook levensreddende vaccinatiecampagnes tegen polio en mazelen zijn onmisbaar. Daarom blijft UNICEF niet alleen in Afghanistan, maar wordt de hulp ook uitgebreid “, aldus Suzanne Laszlo directeur UNICEF Nederland.

Deze jongen liep ernstige brandwonden op tijdens een aanval op hun huis.  De mobiele gezondheidskliniek van UNICEF biedt medische zorg.

Deze jongen liep ernstige brandwonden op tijdens een aanval op hun huis.  De mobiele gezondheidskliniek van UNICEF biedt medische zorg.

Deze jongen liep ernstige brandwonden op tijdens een aanval op hun huis.  De mobiele gezondheidskliniek van UNICEF biedt medische zorg.

Onbelemmerde noodhulp

Ongeveer 435.000 kinderen en vrouwen zijn in eigen land ontheemd. Sinds januari heeft de VN meer dan 2.000 ernstige schendingen van de rechten van kinderen gedocumenteerd. UNICEF dringt er bij de Taliban en andere partijen op aan om ons en onze partners veilige en onbelemmerde toegang te geven om kinderen in nood te bereiken, waar zij zich ook bevinden. Bovendien moeten onze medewerkers de ruimte hebben om te werken volgens de humanitaire beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Onderwijs voor meisjes

De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet om de toegang van meisjes tot onderwijs te verbeteren. Het is heel belangrijk dat alle meisjes in Afghanistan goed onderwijs krijgen. Naar schatting 4,2 miljoen kinderen gaan niet naar school, waaronder meer dan 2,2 miljoen meisjes.

Help de kinderen in Afghanistan

Doneer nu