Waarom doet UNICEF mee met Giro555?

10 augustus 2020

Tijdens een ramp is het alle hens aan dek voor UNICEF. We werken vrijwel altijd samen met (lokale) hulporganisaties. Het is daarom niet meer dan logisch om ook in Nederland tijdens een ramp gezamenlijk de handen ineen te slaan. Daarom doet UNICEF mee met Giro555. Want samen krijgen we heel Nederland in actie voor noodhulp

Giro555 geopend voor Beiroet

De actie voor Beiroet is de 45e hulpactie die de samenwerkende hulporganisaties in Nederland hebben opgezet sinds 1984.

De actie voor Beiroet is de 45e hulpactie die de samenwerkende hulporganisaties in Nederland hebben opgezet sinds 1984.

De hongersnood in Afrika in 1984 was de eerste keer dat de hulporganisaties achter Giro555 samen in actie kwamen. Sindsdien zijn er 44 nationale acties gehouden, waarmee Nederlanders meer dan 845 miljoen hebben ingezameld. Deze Nederlandse steun is onmisbaar voor de miljoenen overlevenden van rampen over de hele wereld.

Wie zitten er achter Giro555?

Giro555 is een initiatief van 11 samenwerkende hulporganisaties: UNICEF Nederland, CARE Nederland, Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan International Nederland, Save the Children Nederland, Stichting Vluchteling, Terre des Hommes en World Vision.

Hoe werkt Giro555?

Tijdens een Nationale Actie richten de samenwerkende hulporganisaties één actiecentrum op. Vanuit die locatie communiceren we gezamenlijk met het Nederlands publiek. We gebruiken dezelfde oproep, delen woordvoerders en gebruiken één rekeningnummer om giften te verzamelen. Zo houden we met Giro555 de actiekosten laag, voorkomen we onnodige onderlinge competitie en zorgen we dat zoveel mogelijk mensen in Nederland zo eenvoudig mogelijk geld kunnen doneren, zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen.

Is het niet beter voor UNICEF om zelf actie te voeren en niet het geld te delen met andere hulporganisaties?

Tijdens een ramp is het belangrijk dat er zo snel mogelijk en vooral genoeg geld komt. Uit ervaring weten we dat er met een Giro555 actie veel meer geld wordt opgehaald dan met individuele acties. En daar gaat het om. Zoveel mogelijk steun van zoveel mogelijk Nederlanders om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen.

Hoe wordt het geld verdeeld?

Het geld komt binnen op één bankrekeningnummer. Vandaaruit wordt het verdeeld onder de hulporganisaties die deelnemen aan de actie. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 verdelen het geld volgens een verdeelsleutel, gebaseerd op de hoeveelheid steun die zij ontvangen van mensen in Nederland en op de hoogte van de bijdrage aan de internationale hulpverlening.

Wat gebeurt er met mijn donatie?

Jouw donatie aan Giro555 wordt ingezet voor hulp aan slachtoffers van de ramp waarvoor u hebt gegeven. Die hulp bestaat bijvoorbeeld uit voedsel, schoon water, onderwijs of medische hulp. De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 spreken bij iedere ramp met elkaar af binnen welke termijn het hulpgeld volledig moet zijn besteed. Op vaste momenten rapporteert Giro555 gedetailleerd over het werk dat hulporganisaties doen dankzij uw gift.

Hoe werkt de hulpverlening voor Giro555?

Na een ramp gaan hulpverleners die ter plaatse zijn direct aan de slag. Zij delen hulpgoederen uit, bieden medische hulp en helpen bijvoorbeeld met het vrijmaken van wegen om hulp ter plaatse te krijgen. Als nodig gaan hulpverleners uit Nederland en andere landen zo snel mogelijk naar het gebied om hulp te bieden.
De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zijn in de meeste landen vertegenwoordigd met eigen mensen, of via hun koepel- of zusterorganisaties of partners. Daardoor hebben ze een netwerk ter plaatse dat ze direct kunnen inzetten voor hulpverlening.