Verhoogd risico op misbruik, verwaarlozing en uitbuiting van kinderen tijdens corona-maatregelen

24 maart 2020

Door de ingrijpende maatregelen die genomen moeten worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zitten veel kinderen thuis. Voor honderden miljoenen kinderen over de hele wereld is thuis geen veilige plek om te zijn. UNICEF maakt zich zorgen dat deze kinderen nu nog kwetsbaarder zijn voor mishandeling, geweld, uitbuiting, en sociale uitsluiting. We dringen regeringen aan om de veiligheid van deze kinderen te waarborgen, en roepen iedereen op om deze kinderen zoveel mogelijk steun te bieden. Ook in Nederland.

De speeltuinen en schoolpleinen zijn leeg. Italië.

'We maken ons vooral zorgen over de kinderen die voor de crisis al kwetsbaar waren, zoals kinderen die te maken hebben met kindermishandeling, armoede of kinderen die gevlucht zijn. Door isolatie raken juist deze kinderen uit het zicht,' zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. De plekken waar deze kwetsbare kinderen normaal gesproken even tot rust komen – zoals school, de sportvereniging, of bij vriendjes en vriendinnen  – zijn tijdelijk niet toegankelijk. Hierdoor kunnen kinderen zich nu ook extra eenzaam voelen.

Kwetsbaar door stress

Daarnaast is het gezinsleven door de corona situatie vrijwel overal ontregeld. De dagelijkse routine is verstoord, bij sommige ouders en verzorgers heerst onrust over werk en geld. Er zijn zorgen over het virus en het combineren van werk en een heel gezin dat thuis zit. Op de Nederlandse Caribische eilanden is de situatie van deze kinderen extra zorgwekkend, aangezien de enorme impact van corona op de toerismesector. Hierdoor zullen veel gezinnen financieel in de knel komen. 

UNICEF dringt erop aan dat regeringen over de hele wereld concrete stappen nemen om ervoor te zorgen dat de bescherming van kinderen onderdeel is van alle corona-preventiemaatregelen. Berichten uit China wijzen op een aanzienlijke toename van gevallen van huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes, en in West-Afrika zagen we tijdens de ebola uitbraak van 2014 tot 2016 een toename van kinderarbeid, verwaarlozing, seksueel misbruik, en tienerzwangerschappen. Het is cruciaal om tijdens het begin van deze crisis op alle fronten maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de bescherming van kinderen voorop staat.  

Wat kan ik zelf doen?

Ben je leerkracht, hulpverlener, jeugdbeschermer, of een bezorgde vriend of familielid? Even langs gaan bij kinderen in een kwetsbare situatie is nu erg lastig, maar er zijn manieren om ook op afstand steun te bieden aan deze kinderen. Zo vonden wij deze tips van de Academie voor Praten met Kinderen erg nuttig.