Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol bezoekt asielopvang Ter Apel

25 augustus 2019

De nieuwe staatssecretaris Ankie Broekers-Knol brengt vandaag een bezoek aan de opvanglocaties voor asielzoekers in Ter Apel. We roepen haar op om oog te hebben voor de kinderen die in asielopvang wonen.

binnenplaats van azc Ter Apel

azc Ter Apel

azc Ter Apel

Extra aandacht voor welzijn van kinderen

Kinderen in asielopvang hebben vaak hele heftige dingen meegemaakt en verdienen daarom aandacht van de overheid. UNICEF vindt het heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor het belang van het kind in de asielprocedure en -opvang. Juist in de asielprocedure, waarin kinderen vaak extra kwetsbaar zijn, is het belangrijk om vanaf het begin rekening te houden met het welzijn van en wat het beste is voor het kind.

Oproep voor kindvriendelijke procedure 

Wij hebben daarom opgeroepen voor meer aandacht voor kinderen die hier asiel aanvragen.

In de Nederlandse asielopvang woonden vorig jaar 3400 kinderen, waarvan 850 alleenstaande kinderen (amv’s). Vaak hebben deze kinderen veel meegemaakt in hun land van herkomst of tijdens hun vlucht. Eenmaal in Nederland komt er veel op hen af. Het is belangrijk dat kinderen op een kindvriendelijke manier informatie krijgen over de asielprocedure en wat er van hen wordt verwacht. Ook is het belangrijk dat de interviews met minderjarigen op een kindvriendelijke manier en in een kindvriendelijke setting gedaan worden.

Belang van het kind in vreemdelingenrecht  

In de Nederlandse Vreemdelingenwet is het belang van het kind niet specifiek opgenomen. Ook bestaan er geen formele criteria voor de vaststelling van het belang van het kind in de asiel- en terugkeerprocedure. UNICEF Nederland hoopt dat het initiatiefvoorstel om de belangen van het kind te verankeren in de Vreemdelingenwet snel behandeld zal worden in de Tweede Kamer. Het ingediende initiatiefwetsvoorstel om het belang van het kind te verankeren in het vreemdelingenrecht is een belangrijke stap is om de positie van vluchtelingenkinderen in de asielprocedure te verbeteren.

Ankie Broekers-Knol is sinds juni staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Samen met de Tweede Kamercommissie Justitie & Veiligheid brengt zij vandaag een bezoek aan Ter Apel. Ter Apel is een “Gemeenschappelijke Vreemdelingenlocatie”, waar ook kinderen wonen. Naast de opvanglocaties van het COA is in Ter Apel het aanmeldcentrum van de IND gevestigd. Sinds 2017 kunnen er in de nieuwbouw 2.000 asielzoekers in Ter Apel worden opgevangen.