Seksueel misbruik

Acties en aanpak van seksueel misbruik

We hebben zero tolerance voor seksuele uitbuiting en misbruik en blijven vastbesloten om continu te leren en onszelf te verbeteren. We willen rechtvaardigheid voor minderjarige slachtoffers en werken samen met onze partners om dat te bereiken.

'Seksuele exploitatie en misbruik van kinderen is onder alle omstandigheden afkeurenswaardig. Geen enkele organisatie is hier immuun voor en we werken continu aan een betere aanpak. Als het gaat om de bescherming van kinderen, zijn we zeer volhardend in onze aanpak. Er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid.' Dat zegt Cathy Russell, directeur van UNICEF Internationaal.

'Als directeur van UNICEF Internationaal heb ik dit onderwerp bovenaan onze agenda gezet. We zijn vastbesloten tot krachtige actie en transparantie binnen UNICEF. Om er zeker van te zijn dat we alles doen wat mogelijk is, gaan we onze procedures extern laten reviewen. De uitkomst maken we publiek bekend.

Mijn team onderzoekt manieren om technologie te gebruiken om snel de risico’s van seksuele uitbuiting en misbruik te checken, en om veilige en vertrouwelijke rapportages door slachtoffers mogelijk te maken.

Beginnend op locaties waar het risico op seksuele uitbuiting en misbruik hoger is, stellen we een strengere keuring in van personeel en verbeteren we veiligheid en bescherming rond kinderen in onze programma’s.'

Deze nieuwe maatregelen komen bovenop de strenge en gerichte acties die we de afgelopen jaren hebben ondernomen om misbruik van kinderen te voorkomen en te reageren op de noden van getroffenen. We bouwen voort op de lessen die we eerder hebben geleerd:

  • UNICEF heeft een verplichte rapportage van seksuele uitbuiting en misbruik, met een waarschuwingssysteem dat rapportages binnen 24 uur naar het hoogste niveau brengt.
  • We hebben de hulpverlening aan slachtoffers opgeschaald en steunen hen op een veilige en vertrouwelijke manier.
  • We zijn bezig klachtensystemen op gemeenschapsniveau uit te rollen.
  • Onze onderzoeksunit is versterkt.
  • Training op het voorkomen van seksuele exploitatie en misbruik is verplicht geworden binnen UNICEF.