Racisme

UNICEF is er voor ieder kind. Altijd en overal. Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien, op gelijkheid, bescherming en gelijke kansen, voor nu en in de toekomst. Zodra er iemand vanwege zijn of haar identiteit niet met respect en gelijkwaardigheid wordt behandeld, zodra deze rechten worden ontnomen, verliezen we allemaal een stukje van wat ons mens maakt.

De afgelopen weken zijn wereldwijd duizenden – voornamelijk jonge – mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de onrechtvaardige en ongelijkwaardige behandeling van hun medemens. Ze eisen een einde aan racisme, discriminatie en uitsluiting. Ze herinneren ons er aan dat we iedere dag weer voor een keuze staan: kijken we stilletjes toe, of zijn we solidair? En wat betekent die solidariteit in de praktijk voor een organisatie als UNICEF?

Het betekent dat we nóg harder gaan werken om onze belofte waar te maken: er zijn voor íeder kind. Ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien, in een inclusieve maatschappij waarin ieder kind dezelfde kansen krijgt. UNICEF staat voor antiracisme, voor gelijkwaardigheid en voor gelijke kansen voor ieder kind. UNICEF staat voor structurele verandering in het leven van ieder kind, voor het bouwen aan een inclusieve maatschappij waarin iedereen gelijk behandeld wordt. Dat doet UNICEF op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag waarin staat dat alle kinderen gelijke rechten hebben. De overheid en de samenleving dienen kinderen te beschermen tegen elke vorm van discriminatie.

De beweging die nu op gang is gekomen geeft ons hoop, en we doen er alles aan om bij te dragen aan onmiddellijke, duurzame en blijvende verandering voor ieder kind