Kinderarbeid

Wereldwijd zijn 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar betrokken bij kinderarbeid. Deze vorm van uitbuiting is schadelijk voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Het berooft hen bovendien van hun kindertijd en hun recht op scholing.

Een jong meisje heeft op een vuilnisbelt in Bagdad plastic en blik verzameld om te verkopen. 

Een jong meisje heeft op een vuilnisbelt in Bagdad plastic en blik verzameld om te verkopen. 

Een jong meisje heeft op een vuilnisbelt in Bagdad plastic en blik verzameld om te verkopen. 

Niet al het werk dat kinderen doen is kinderarbeid. Zo lang het werk niet gevaarlijk is en kinderen genoeg tijd hebben om te spelen en te leren, kan werken een positieve impact hebben op de ontwikkeling van een kind (denk bijvoorbeeld aan het helpen van ouders met taken in en om het huis, bijbaantjes en vakantiewerk). UNICEF hanteert de definitie van de International Labour Organization als het gaat om kinderarbeid.

Wat vindt UNICEF?

Kinderarbeid is een mensenrechtenschending. Het weerhoudt kinderen van hun recht op onderwijs, stelt ze bloot aan uitbuiting en houdt de armoedecirkel in stand. De aanpak van kinderarbeid is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, bedrijven en lokale gemeenschappen.

Wat doet UNICEF

UNICEF realiseert zich dat de aanpak van kinderarbeid complexer is dan het weren van kinderen uit fabrieken. Voor een structurele oplossing moet ook aan de zogenaamde root causes van kinderarbeid gewerkt worden. Root causes zijn te vinden in armoede, gebrek aan onderwijs, gebrek aan regelgeving etc. UNICEF bestrijdt kinderarbeid onder andere door het financieel ondersteunen van arme families, het aanbieden van toegankelijk en kwalitatief goed basisonderwijs, voorlichtingscampagnes, het beïnvloeden van overheidsbeleid en door te praten met werkgevers over alternatieven voor de inzet van kinderen. Bovendien maken we ons bij multistakeholderinitiatieven, via het programma Work: no child’s business en via (inter)nationale overheden en hard voor de positie van kinderen wereldwijd.

Daarnaast steunt UNICEF bedrijven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbij zij gevraagd worden kinderarbeid niet alleen in hun eigen productie aan te pakken, maar ook in die van hun leveranciers. Lees meer hierover op onze BB4C-pagina.