Armoede

Wereldwijd zijn er miljoenen kinderen die door armoede niet kunnen genieten van hun kindertijd. Deze kinderen zijn vaak uitgesloten van materiële, geestelijke en sociale zorg die zij nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

Roma-kinderen en volwassenen werken op een vuilnisbelt in Bulgarije. Deze werkzaamheden brengen grote gezondheidsrisico's met zich mee. 

Roma-kinderen en volwassenen werken op een vuilnisbelt in Bulgarije. Deze werkzaamheden brengen grote gezondheidsrisico's met zich mee. 

Roma-kinderen en volwassenen werken op een vuilnisbelt in Bulgarije. Deze werkzaamheden brengen grote gezondheidsrisico's met zich mee. 

Kinderen die in armoede leven kan het ontbreken aan schoon drinkwater, vaccinaties, onderwijs en voeding. Hun rechten, zoals het recht op gezondheidszorg en het recht op onderwijs worden hierdoor geschonden. Ook bestaat het risico dat kinderen worden uitgebuit en misbruikt en dat zij moeten werken om het inkomen van het gezin te verhogen.    

Wat vindt UNICEF?

Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft elk kind het recht om zich te ontwikkelen. Zij hebben bijvoorbeeld recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg, en de toegang tot schoon drinkwater, vaccinaties en voeding. Er moet voorkomen worden dat zij moeten werken om toch voldoende te verdienen, omdat zo de armoedecyclus in stand gehouden wordt. 

Wat doet UNICEF?

UNICEF onderzoekt en analyseert op welke manier kinderen te maken krijgen met armoede en waar de oorzaak ligt. UNICEF ontwikkelt strategieën en programma’s, en beïnvloedt (overheids)beleid om armoede onder kinderen tegen te gaan en te voorkomen. Bovendien werkt UNICEF voor kinderen die als gevolg van armoede moeten werken.