Terugblik op 2018

UNICEF heeft ook in 2018 veel kinderen geholpen. Niet alleen omdat we goed willen doen, maar vooral omdat ieder kind het recht heeft om gezond op te groeien en zich te ontwikkelen.

Terugblik 2018 wintercampagne

Dat doen we zowel door te werken aan structurele verbetering van onderwijs en gezondheidszorg, als in noodsituaties. Bijvoorbeeld in Syrië en de landen daar omheen, waar gevluchte kinderen in de winter warme kleding en dekens kregen. Of op Sulawesi, waar onze lokale collega’s na de tsunami snel ter plaatse waren, en zorgden voor de opvang van kinderen die hun familie waren kwijt geraakt. Ook boden we hulp op Sint Maarten aan kinderen die na de verwoestende orkaan vorig jaar extra hulp nodig hadden.

Medewerkers van UNICEF Nederland hebben zich dit jaar tot het uiterste ingezet om zoveel mogelijk te kunnen betekenen voor kwetsbare kinderen. Fondsenwerven is daarvan een belangrijk onderdeel. Al een aantal jaar achtereen realiseert UNICEF Nederland een jaaropbrengst van rond de 69 miljoen euro. Die opbrengst blijft hard nodig; om op dat niveau te blijven moeten wij creatief zijn. Een voorbeeld van innovatieve fondsenwerving is onze meerdimensionale VR-experience, die potentiële donateurs een indringend beeld geeft van de noodzaak van het werk van UNICEF.

Terugblik 2018 07 sulawesi sho un0239947 1280x853

Door 2018 heen zijn we erin geslaagd kinderrechten onder de aandacht te brengen. Heel concreet in Bangladesh, waar verschillende textielmerken samen met UNICEF de arbeidsomstandigheden in de fabrieken verbeteren. Dichterbij huis zijn problemen in de Nederlandse jeugdzorg aangekaart bij de publicatie van ons Jaarbericht Kinderrechten. En kinderen in heel Nederland konden van zich laten horen door op 20 november, de dag van de rechten van het kind, bij uiteenlopende bedrijven mee te lopen en mee te praten.

Wij doen al dit werk niet alleen. Grote bedrijven, waaronder de Nationale Postcode Loterij, ING, Philips en TUI, steunen ons werk. Vrijwilligers hielpen mee met voorlichting en fondsenwervende evenementen; we onderhielden daarover ondermeer contact via ons nieuwe platform. En samen met onze langst-dienende ambassadeur, Paul van Vliet, is een  fonds op zijn naam opgestart, bedoeld voor onderwijsprojecten wereldwijd. Ook de steun van de Nederlandse overheid voor het werk van UNICEF is cruciaal.

UNICEF Nederland werkt aan een herkenbaarder profiel. Vanaf 2019 focussen we in onze uitingen daarom op drie hoofdthema’s. Dat zijn (onder)voeding, kinderen op de vlucht en mentale weerbaarheid van jongeren. We geloven dat het levensreddende werk van UNICEF beter tot zijn recht komt als we niet proberen over alles te vertellen.

Wilt u meer weten? Medio april publiceren we ons volledige jaarverslag, met een uitgebreider verslag over 2018 en een complete financiële verantwoording. Nu al is ons foto-overzicht over 2018 beschikbaar.

Suzanne Laszlo

Directeur UNICEF Nederland