Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Aruba

112.309
inwoners

op Aruba

24 %

is jonger dan 19 jaar

6.083
kinderen

onder de 4 jaar

Aruba is een eiland in de Cariben en sinds 1986 een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. UNICEF ondersteunt de Arubaanse overheid in het verbeteren van de veiligheid van kinderen op het eiland. 

Aruba

Wat doet UNICEF? 

De Arubaanse overheid is verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten. Toch zijn er kinderen in Aruba die in onveilige omstandigheden leven. UNICEF Nederland adviseert de lokale overheid en lokale organisaties over kinderbescherming en het belang van het verzamelen en monitoren van gegevens voor beleidsontwikkeling op dat gebied. 

UNICEF biedt de Arubaanse overheid, ambtenaren en professionals technische expertise. We werken samen om het kinderbeschermingssysteem te versterken, in het bijzonder met betrekking tot: 

  • een stappenplan voor beroepsgroepen, bij vermoedens van kindermishandeling 
  • kinderen die in aanraking komen met justitie 
  • monitoring en evaluatie voor, op data onderbouwde, beleidsontwikkeling 
  • communicatie voor gedragsverandering ter bevordering van de veiligheid van kinderen 

Daarnaast creeert UNICEF initatieven voor kinderen op het eiland. Jongeren hebben deelgenomen aan een onderzoek over kinderrechten op Aruba. Het jongeren-onderzoeksrapport is als inbreng op de ‘List of Issues’ (LOIPR) gestuurd naar het VN-Kinderrechtencomité. De LOIPR is een openbare lijst met issues die het VN-Kinderrechtencomité vaststelt en waarover de Nederlandse staat verantwoording moet afleggen. Het is een vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Meisjes aruba klimrek

In 2020 wordt de tweede editie van het Kinderrechten Filmfestival op de Cariben georganiseerd, in samenwerking met de Telefon pa Hubentud Aruba (Kindertelefoon). Zo ondersteunt UNICEF scholen met kinderrechteneducatie en participatie-activiteiten.

In 2018 heeft UNICEF Nederland, op uitnodiging van de overheid van Aruba, een korte analyse van het kinderbeschermingssysteem op het eiland uitgevoerd. UNICEF is in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met het Arubaanse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart. UNICEF adviseert en ondersteunt verschillende Ministeries en lokale organisaties die gezamenlijk beleid ontwikkelen op het gebied van kinderbescherming.

UNICEF pleit voor de verbetering van de situatie van kinderen en heeft ook in 2013 een onderzoek gedaan en rapport uitgebracht over de kinderrechtensituatie op Aruba. Zie ook de Engelstalige versie. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met de betrokken Arubaanse ministeries en lokale organisaties. 

Gerelateerd aan dit onderwerp