Aruba

NL EN

112.309

inwoners

op Aruba

24 %

is jonger dan 19 jaar

6.083

kinderen

onder de 4 jaar

Aruba is een eiland in de Cariben en sinds 1986 een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. UNICEF ondersteunt de Arubaanse overheid in het verbeteren van de veiligheid van kinderen op het eiland. 

Aruba

Wat doet UNICEF? 

De Arubaanse overheid is verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten. Toch zijn er kinderen in Aruba die in onveilige omstandigheden leven. UNICEF Nederland adviseert de lokale overheid en lokale organisaties over kinderbescherming en het belang van het verzamelen en monitoren van gegevens voor beleidsontwikkeling op dat gebied. 

UNICEF biedt de Arubaanse overheid, ambtenaren en professionals technische expertise. We werken samen om het kinderbeschermingssysteem te versterken, in het bijzonder met betrekking tot: 

  • een stappenplan voor beroepsgroepen, bij vermoedens van kindermishandeling 
  • kinderen die in aanraking komen met justitie 
  • monitoring en evaluatie voor, op data onderbouwde, beleidsontwikkeling 
  • communicatie voor gedragsverandering ter bevordering van de veiligheid van kinderen 

Daarnaast creeert UNICEF initatieven voor kinderen op het eiland. Jongeren hebben deelgenomen aan een onderzoek over kinderrechten op Aruba. Het jongeren-onderzoeksrapport is als inbreng op de ‘List of Issues’ (LOIPR) gestuurd naar het VN-Kinderrechtencomité. De LOIPR is een openbare lijst met issues die het VN-Kinderrechtencomité vaststelt en waarover de Nederlandse staat verantwoording moet afleggen. Het is een vijfjaarlijkse procedure, waarin de Nederlandse staat aan de Verenigde Naties rapporteert over de naleving van kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. 

Professionals op Aruba sneller en beter in actie als kinderen onveilig zijn

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. Dit is een beschermingscode (te vergelijken met de meldcode). In de naam zitten de woorden bescherming en veiligheid en dat is precies waar het bij dit stappenplan om gaat. 

Deze beschermingscode, die bewust geen nadruk op melden legt, maakt onderdeel uit van het Sociaal Crisisplan van Aruba. Dit plan ontstond als reactie van de overheid op een gezinsdrama. Het doel is dat professionals sneller en beter in actie komen als ze onveiligheid bij kinderen signaleren. Door de stappen te volgen kan er hulp voor de ouders en kinderen georganiseerd worden als dat nodig zodat kindermishandeling stopt en het thuis veilig wordt. De voorbereiding en implementatie van de beschermingscode ligt bij een projectgroep die wordt ondersteund vanuit UNICEF Nederland en Augeo Foundation. Als er een ding is dat we in Nederland hebben geleerd over de implementatie van de meldcode is dat zo’n stappenplan voortdurend onder de aandacht van professionals moet worden gebracht omdat ze er niet de hele dag mee bezig zijn. Zo heeft de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling trainers opgeleid om trainingen te geven over de rol van de aandachtsfunctionarissen. 

Het werken met de Codigo di Proteccion vraagt van professionals, net als met de meldcode in Nederland, verdere bewustwording (houding), kennis en vaardigheden van professionals. Als kennisbron is de website www.codigodiproteccion.com ontwikkeld met daarop onder andere een animatie, een test over de beschermingscode en een stappenplan. Augeo heeft hier inhoudelijk aan bijgedragen. Augeo en UNICEF Nederland zijn trots op de eerste stappen die de projectleiders van de Codigo hebben bereikt.

Over de samenwerking 

Samen met  Augeo Foundation bieden we aan de overheid van Aruba en NGO's op Aruba ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de beschermingscode, de zogenaamde Codigo di Proteccion. Augeo heeft advies gegeven en heeft in samenwerking met hen diverse ondersteunende materialen ontwikkeld. Tevens is er bijgedragen aan bijeenkomsten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over o.a. ervaringsdeskundigheid, jongerenparticipatie en implementatie binnen de medische sector.

In 2020 werd de tweede editie van het Kinderrechten Filmfestival op de Cariben georganiseerd, in samenwerking met de Telefon pa Hubentud Aruba (Kindertelefoon). Zo ondersteunt UNICEF scholen met kinderrechteneducatie en participatie-activiteiten.

In 2018 heeft UNICEF Nederland, op uitnodiging van de overheid van Aruba, een korte analyse van het kinderbeschermingssysteem op het eiland uitgevoerd. UNICEF is in 2019 een samenwerkingsovereenkomst met het Arubaanse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestart. UNICEF adviseert en ondersteunt verschillende Ministeries en lokale organisaties die gezamenlijk beleid ontwikkelen op het gebied van kinderbescherming.

UNICEF pleit voor de verbetering van de situatie van kinderen en heeft ook in 2013 een onderzoek gedaan en rapport uitgebracht over de kinderrechtensituatie op Aruba. Zie ook de Engelstalige versie. Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met de betrokken Arubaanse ministeries en lokale organisaties. 

Meisjes aruba klimrek