kinderen in de cariben

Aruba

NL EN

Het Caribische eiland Aruba is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. UNICEF Nederland pleit voor de verbetering van de situatie van kinderen in het hele Koninkrijk. 

kinderen spelen rond een boom

Wat doet UNICEF? 

De Arubaanse overheid is verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten. Toch zijn er kinderen in Aruba die in onveilige omstandigheden leven. UNICEF Nederland adviseert de lokale overheid en lokale organisaties over kinderbescherming.

UNICEF Nederland werkt samen met lokale overheid en lokale organisaties om het kinderbeschermingssysteem te versterken. UNICEF Nederland deelt met de Arubaanse overheid, ambtenaren en professionals technische expertise over hoe kinderen die in de knel zitten zo snel mogelijk kunnen worden geholpen. 

Professionals op Aruba sneller en beter in actie

In 2022 is het ACT4ECC project opgezet voor meer veiligheid voor kinderen op Aruba en Curacao. Dit project heeft als doel de bewustwording en capaciteitsopbouw van professionals die met en voor kinderen werken. Op 20 november 2023 is hiervoor een online toolkit en een online magazine gelanceerd.

Sinds 1 april 2021 is de Codigo di Proteccion (beschermingscode) voor de veiligheid van kinderen van kracht op Aruba. In de naam zitten de woorden bescherming en veiligheid en dat is precies waar het bij dit stappenplan om gaat. In andere landen wordt dit 'meldcode kindermishandeling' genoemd. De Arubaanse code legt bewust de nadruk op beschermen, in plaats van op melden. Het doel is dat professionals die met kinderen werken sneller en beter in actie komen als ze onveiligheid bij kinderen signaleren. Door de stappen te volgen kan er, indien nodig, hulp voor de ouders en kinderen georganiseerd worden zodat kindermishandeling stopt en het thuis veilig wordt. De voorbereiding en implementatie van de beschermingscode ligt bij een landelijke projectgroep die wordt ondersteund vanuit UNICEF Nederland en Augeo Foundation

Voor de implementatie van de code is het van belang dat zo’n stappenplan voortdurend onder de aandacht van professionals wordt gebracht, omdat ze er niet de hele dag mee bezig zijn. Daarom zijn er bij verschillende organisaties Supervisores di Codigo (aandachtsfunctionarissen kindermishandeling) gestart, die hun organisatie en collega’s helpen om de Codigo goed uit te voeren. Daarvoor heeft de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling trainers op Aruba opgeleid om trainingen te geven over de rol van die aandachtsfunctionarissen. Er zijn inmiddels tientallen supervisors getrained.

Bekijk ook onze resultaten van het werk op Aruba en Curacao in eerdere jaren.

Augeo Foundation

Over de samenwerking 

Samen met Augeo Foundation bieden we aan de overheid van Aruba en ngo's op Aruba ondersteuning bij de ontwikkeling en implementatie van de beschermingscode, de zogenaamde Codigo di Proteccion. Augeo heeft advies gegeven en heeft in samenwerking met hen diverse ondersteunende materialen ontwikkeld. Tevens is er bijgedragen aan bijeenkomsten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen over o.a. ervaringsdeskundigheid, jongerenparticipatie en implementatie binnen de medische sector. Het werken met de Codigo di Proteccion vraagt van professionals verdere bewustwording (houding), specifieke kennis en vaardigheden. Als kennisbron is de website ontwikkeld met daarop onder andere een animatie, een test over de beschermingscode en een stappenplan. Augeo heeft hier inhoudelijk aan bijgedragen. Augeo en UNICEF Nederland zijn trots op de eerste stappen die de projectleiders van de Codigo hebben bereikt.