Kinderen op de vlucht: Nederland

In Nederland worden kinderen die gevlucht zijn, opgevangen in azc's en (nood)opvanglocaties. De situatie daar is niet altijd even kindvriendelijk. Kinderen moeten vaak verhuizen, kunnen niet altijd naar school of voelen zich soms onveilig. Ook voor deze kinderen zet UNICEF zich in. Voor nu én morgen.

Kinderen in de noodopvang spelen met lego

In Nederland adviseert UNICEF de nationale en lokale overheid en betrokken instanties (zoals het COA en Nidos) om erop toe te zien dat kinderen de bescherming en steun krijgen die ze nodig hebben. Op basis van eigen onderzoek doen we aanbevelingen voor verbeteringen in de opvang. Daarnaast zijn we partner in TeamUp, waarmee we kinderen in azc’s wekelijks spel- en bewegingsactiviteiten bieden en zo hun weerbaarheid helpen versterken. 

UNICEF Nederland heeft onder meer onderzoek gedaan naar en gelobbyd voor: